Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за туризма и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях сканирани документи, могат да се подават и по електронен път – на електронен адрес: delo_parv@b-trust.org


Заповед РД 15-651 / 08.11.2016 г.
На основание чл- 44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 ал. 5 от Закона за туризма
>>


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ >>


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОПЪТЕКА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В РАЙОНА >>


Стратегия за развитието на туризма в Община Първомай, Пловдивска област >>


23.09.2010г.–"Археологическo лято 2010".Около 20 гроба, предимно детски, са разкрити при археологическите разкопки в района на първомайското село Драгойново, при крепостта Хасаря тази година. Това съобщи на пресконференция в Пловдив доцент д-р Иван Джамбов, ръководител на проучванията в този район. Заедно с екип от пловдивски студенти през това археологическо лято са открити няколко църкви, каза още доц. Джамбов. За първи път е открита и църква с триконхален план при разкопките над село Драгойново и според учените тя е част от манастирски комплекс. Едната от църквите е била с богати стенописи, съпроводени с надписи, които говорят за интензивен живот на грамотни и интелигентни хора, които са творили и създавали култура там по време на средновизантийския период. Масовите детски погребения в дворовете на тези църкви се свързват с наличието на епидемия, а според доц. Джамбов са свързани и с погребенията, за които са намерени свидетелства още преди десет години при крепостта Боровица. Броят на детските погребения над село Драгойново не може да бъде уточнен, тъй като доскоро е имало доста набези на иманяри, но при всички случаи те са повече от 40, каза доц. Джамбов. В момента за опазването на района от иманяри е създадена необходимата организация, каза кметът на община Първомай Ангел Папазов. Осигурен е служител на създадената преди две години общинска полиция и е изградена система за известяване в случай на иманярски нападения в районаГалерия>>


На 27 и 28 февруари 2010г. в курорта Пампорово се проведе излет и ски турнир на традиционният зимен празник на Община Първомай. Участието на гражданите е масово и непрекъснато буди интерес сред малки и големи.На отличилите се в дисциплината ски-спускане,бяха раздадени материални нагаради от Общинска администрация и Общински съвет. Галерия>>


Археологическо лято  - Искра 2008
Руините са от Епархическата църква. На откриването присъства Пловдивския митрополит – Николай.
Тя - църквата,заедно с разкопките в Драгойново и Буково,се предполага,че са от десетата Епархия

при Филипополската митрополия – на Константинополската патриаршия.>>


НАД 50 БЯХА УЧАСТНИЦИТЕ на 22.06.2008г., повече деца, в традиционния колопоход, организиран от Общинска администрация. Тази година крайната точка на маршрута бе езеровският язовир. Място, много подходящо за водни спортове, както се оказа. Забавленията за децата бяха до премала. Те се возиха на моторна лодка, на водни ски. След освещаването от отец Лазар на канутата с имена „царица Виница” и „царица Драгойна” първи децата бяха на веслата.Кметът Ангел Папазов разказа на малките първомайци за двете национално известни археологически находки, открити в езеровското землище. Това са останките от скелет на динотериум и езеровският пръстен с тракийски надпис.Престоят край езеровския язовир завърши с обяд. Фотоалбум>>


На 11.08.2007г.се проведе "Архиологическа експедиция Драгойна 2007">>

На 07.07.2007 г. с колопоход  до село Езерово и каране на лодки в язовира беше почетен  празникът
  Света Неделя>>

Археологическо лято"Искра"2006>>


Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България в нашата Община бе отбелязан с  традиционния поход на първомайци до хижа „Сини връх” в Новаковския балкан, свързани с антифашистката съпротива в нашия край. Стартовата точка на двата лъча бе барелефът на поета и революционера в двора на начално училище „Христо Ботев”. Там към първия лъч, воден от кмета на Общината Ангел Папазов,се присъедини една част от социалистите - участници в похода. Във втория лъч към първомайските социалисти се присъединиха представители на първомайското пенсионерско дружество „Христо Ботев”. Поход  - Галерия>>


  • 120 годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия - Общинска администрация и Общински съвет гр.Първомай отбелязaха с поход. На 6 септември те изкачиха връхДрагойна.На 22септември  и на 1-ви октомври кмета на Община Първомай г-н Папазов организира и проведе още два похода до връх ДрагойнаТам туристите се запознаха  с новите открития на експедицията от Пловдивския археологически музей

  • Всяка година през месец Март в "Община Първомай"се провежда излет и ски турнир в курорта Пампорово. Участието на гражданите е масово и непрекъснато буди интерес сред малки и големи.На отличилите се в дисциплината ски-спускане,бяха раздадени материални нагаради от Общинска администрация и Общински съвет 11.03.2006г

  • Туризмът като индустрия е един от най-добре развиващите се сектори на българската икономика. Той е заложен като важен икономически отрасъл в бъдещото развитие на Община Първомай, поради наличието на значителен потенциал в това отношение. Основни движещи субекти в развитието му могат да бъдат Община Първомай, неправителствени организации (НПО), граждански и бизнес сдружения, частни юридически и физически лица.

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>
Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>
 
Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>