Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Фирми, намиращи се на територията на Община Първомай

 

1. „Стремон 95” ООД

2. „Витал” ООД

3. „Витал транс” ООД

4. „Дениз - 2001” ООД

5. „Марица” ООД

6. „Загрей” АД

7. „Инженеринг 21” АД

8. „Интелект 21” АД

9. „Тракийска лоза” ЕООД

10. „Ваникс” ООД

11. „Агента 90” ЕООД

12. „Първомай-БТ” АД

13. „Шипка 99” АД

14. „Коко комерс” ООД

15. „Рила 1” AД

16. „Голден Табако” ЕООД

17. „Сладък път” ООД

18. „Бендида” АД

19. „Булвекст” ООД

20. „Бор-Чвор” ЕООД

21. „Грийнс” ООД

22. „Булконс” АД

 

 

23. „ББП” ООД

24. „Химколор” АД

25. „Валитекс” ЕООД

26. „Асклеп” ЕООД

27. „Растер Павлов” ЕООД

28. „Асика” СД

29. „Химпласт” АД

30. „Искра” ООД

31. „Барбарос-Масагет Табако Инвест” ООД

32. „Стъклени камъни” АД

33. „Офисите” ООД

34. „Енсон Индъстрис” ЕООД

35. „Виржиния – 94” – Митко Чаушев

36. „Агродоминатор” ООД

37. „Тер-М” ЕООД

38. ЕТ „Барбарос-Мюмюн Ахмед”

39. „Вержиния-Светла Кичукова” ЕТ

40. „Дебър” ООД

41. „Хелиос ойл” ООД

42. „Чугунолеене-Първомай” АД

43. „Авторемонтни заводи” АД

44. „Грийнс - ейпъл” ООД

 

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>