Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Кметства в Община Първомай

 

 

Кметство Брягово

Кмет :  Петър Димитров Тенчев

тел  03167 2221

Кметство Буково

Кмет:  Али Дурмуш Баджаклъ

Тел 03160 5230

Кметство Бяла река

Кмет: Петкана Илиева Добрева

Тел 03166 2221

Кметство Виница

Кмет: Тодор П. Тодоров

Тел 03160 3221

Кметство Воден

Кмет:  Мухамед Камелдин Абед
 

Тел 03160 6221

Кметство Градина

Кмет: Бальо Кирев Балев

Тел 03162 2250

Кметство Дълбок извор

Кмет: Костадин Стоянов Кротнев

Тел 03164 2021

Кметство Езерово

Кмет:  Ангел Христов Хаджиев

Тел 03168 2221

 

 

Кметство Искра

Кмет:  Димитър Иванов Несторов

Тел 03163 2021

Кметство Караджалово

Кмет:  Мариана Димитрова Колева
 

Тел 03165 2221

Кметство Крушево

Кмет:  Радка Велева Петкова

Тел 03162 7221

Кметство Православен

Кмет:  Веселин Панайотов Недев

Тел 03166 2282

Кметство Татарево

Кмет:  Петко Янков Петков

Тел 03160 2221

с. Поройна

Кмет:  Пенко Димитров Налбантов

Тел 03164 2031

с. Драгойново

Кмет: Димитър Атанасов Петров

Тел 03160 4221

Населени места, които не са кметства

с. Добри дол

Кметски наместник: Янко Точев Николов

Тел 03162 0221

 

Населено място

П.код

 

Област

Община

 

1

Добри дол /
Dobri dol

3667

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Добри дол / Dobri dol

 

 42.1/25.216  /Сателит

2

Първомай / "Parvomay"

4270

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Първомай / "Parvomay"

 

   42.1/25.217   /Сателит

3

Дълбок извор / Dulbok izvor

4280

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Дълбок извор / Dulbok izvor

 

   42.033/25.1   /Сателит

4

Поройна /
Porojna

4281

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Поройна / Porojna

 

   42.05/25.133   /Сателит

5

Татарево /
Tatarevo

4282

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Татарево / Tatarevo

 

   42.083/25.133   /Сателит

6

Караджалово /Karadzhalovo

4283

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Караджалово / Karadzhalovo

 

   42.1/25.317   /Сателит

7

Виница /
Vinica

4284

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Виница /
Vinica

 

   42.133/25.133   /Сателит

8

Бяла река /
Bjala reka

4285

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Бяла река /
Bjala reka

 

   42.05/25.267   /Сателит

9

Православен / Pravoslaven

4287

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Православен / Pravoslaven

 

   42.05/25.233   /Сателит

10

Езерово /
Ezerovo

4288

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Езерово / Ezerovo

 

   42.017/25.3   /Сателит

11

Воден /
Voden

4289

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Воден /
Voden

 

   41.967/25.3   /Сателит

12

Градина /
Gradina

4290

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Градина / Gradina

 

   42.133/25.2   /Сателит

13

Крушево / Krushevo

4291

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Крушево / Krushevo

 

   42.133/25.233   /Сателит

14

Драгойново / Dragojnovo

4293

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Драгойново / Dragojnovo

 

   41.983/25.233   /Сателит

15

Брягово /
Brjagovo

4294

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Брягово / Brjagovo

 

   41.983/25.183   /Сателит

16

Буково /
Bukovo

4295

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Буково /
Bukovo

 

   41.95/25.25   /Сателит

17

Искра /
Iskra

4297

Bulgaria

Пловдив / Plovdiv

Първомай / "Parvomay"

Искра /
Iskra

 

   41.933/25.133   /Сателит

 

 
Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>

Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>