Общината
Територия
Бюджет
Култура
Образование
Туризъм
Спорт
Здравеопазване
Общински съвет
 

 

Форум
 Проекти
Общински фирми
Municipality
 
 
 
 
гр.Първомай ул."Бр.Миладинови"-юг 50   тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119

Бенефис - 40 години творческо-сценична дейност на Иван Дяков Караславов
 Постановка на пиесата "г-н Балкански">>
Поздравителни адреси>>

 В късния следобед на 10 април 2009 г. в Образцово народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” започнаха да пристигат гости от цялата страна – от София, Пловдив, Видин, Димитровград…..

            Поводът – премиера на комедията „Г - н Балкански”, поставена от з.а. Георги Пенев по случай 100 годишният юбилей на читалището през  1994 г. и възстановена след 15 години от театралния колектив „ Димитър Делчев”. Постановката възкръсна отново, за да бъде отбелязана  60 годишнината на Иван Караславов и неговия творчески бенефис, свързан с 40 годишната му творческо – сценична дейност.

              Иван Караславов за втори път трябваше да се справи с тежкото предизвикателство – след три петилетки пак да „влезе” в кожата на Ганьо Балкански – образ, труден за пресъздаване дори и от най – големите професионални актьори.

             Направи го блестящо.Вестник „Първомайски новини” от 29 май 1994 г. пише: „Блестящо! Великолепно! Браво! Такива бяха възгласите на първомайската публика след представлението на „Г - н Балкански” .  Изненадата и съпътстващото я приятно усещане у зрителите се дължеше не само на това, че артистите са си наши, а и на това, че играха прекрасно.

             Изпълнителят на главната роля Иван Караславов не се приближи до образа на Бай Ганьо, а се сля с него. Талантът е дар от Бога и човек трябва да се възползва от него.

              И сега Караславов разгърна мощен талант и темперамент, използва огромен арсенал от изразни средства – физика, глас, вокални способности, пластика, умело боравене със словото – за да представи пред публиката още по-мащабен, по-релефен и по-дълбок Ганьо Балкански, тръгнал в следосвобожденските времена на първоначално натрупване на капитала със шайка негодници, на които той е естествения лидер из Европата.

             Пиесата звучи по – актуално от всякога: издаването на вестник и правенето на избори  , и създаването на банки, и отмятането на политиците звучат смайващо съзвучно с днешния ден след повече от 100 години.

             Всичко това се дължи на първо място на гениалната драматургия, на великолепната постановка на покойния Георги Пенев, но и на вдъхновената игра на всички участници в спектакъла, създаващи галерия от пълнокръвни и незабравими образи.

              Локомотивът на спектакъла обаче бе   Иван Караславов, и в това отново се убедиха всички в препълнената зала. Публиката се заливаше от смях, но по време на майсторски изпълнените монолози бе затаила дъх.

             Финалните реплики на героя: „ Може да си викат някои, че на  Ганьо Балкански   му е времето минало, ама ей ма на , тук съм, жив съм, ваш съм!” смразиха кръвта на всички в залата. Миг… и залата избухна в аплаузи – дълги, искрени, спонтанни, нестихващи.

              Започна втората част на юбилея – церемонията по връчване на поздравителни адреси и цветя. Пространството пред актьорите, обградили юбиляра се изпълни с кошници цветя – такава пъстра пищност сцената не помнеше. Започна четенето на поздравителни адреси: 

Поздравителен адрес до юбиляра от професор Стефан Данаилов – Министър на културата;

Цветя и поздравителен адрес от инж. Петър Мутафчиев – Министър на транспорта;

Тодор Петков – Областен управител ;

Ст.н.с. д-р Радка Колева – Директор на Народна библиотека „ Иван Вазов” – Пловдив;

Териториална дирекция „Гражданска защита” – Пловдив;

Ангел Папазов – Кмет на община Първомай;

Общински съвет Първомай;

Запрян Дачев – кмет на община Марица;

Катрин Гутман – Председател на Областния читалищен съвет;

Общински читалищен съвет – Първомай;

Поделение „Култура” – Първомай;

Читалищното настоятелство и колектива на ОНЧ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай;

На многая лета, цветя и поздрави поднесоха читалищата от общината и ръководители на фирми и организации;

Томи Йовчев – Председател на комисия в Съюза на Народните читалища поднесе грамота и новоучредения почетен знак на Съюза

              Накрая развълнуваният юбиляр с кратко слово благодари на всички, направили възможно
провеждането на този незабравим празник.

                                                                       ОНЧ „Св.св. Кирил и Методий”

                                                                      Гр. Първомай

 

Copyright 2007 - Content by your site - Layout design by www.parvomai.bg

 

ХХХXII- ри
Майски  културни тържества”Първомай 2014” >>

Местни данъци и такси>>
 

Публичен регистър
общинска собственост>>

 

Център за информация и услуги на граждани и фирми>>
Регистър на площадките за предаване  на отпадъците>

Екологична  общинска мрежа-експертна среща>>

Заповед за определяне границите на районите за събиране,извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци.>>