ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


Заповеди на кмета

pdfЗаповед РД 15-654 от 12.10.2021 г., относно назначаване на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 13.10.2021 г.]

pdfЗаповед РД 15-836 от 29.12.2021 г., относно назначаване на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 29.12.2021 г.]

pdfЗаповед РД 15-70 от 07.02.2022 г., относно назначаване на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 08.02.2022 г.]

pdfЗаповед РД 15-302 от 20.05.2022 г., относно назначаване на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 21.05.2022 г.]

pdfЗаповед РД 15-491 от 28.07.2022 г., относно назначаване на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 28.07.2022 г.]Правила за дейността и организацията на работа

pdfЗаповед №3-43 от 31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г.]

pdfПравила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата [ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г.]

pdfЗаповед №3-75/03.12.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно допълнение на Правилата за дейността на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г.]

pdfЗаповед № РД 3-92 от 06.12.2022 г. на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", относно изменяне и допълване и Правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП [ Дата на публикуване: 07 декември 2022 г.]График

pdfГрафик на заседанията за 2022 г. [ Дата на публикуване: 25.11. 2021 г.]

pdfГрафик на заседанията за 2023 г. [ Дата на публикуване: 16.12. 2022 г.]Планове

pdfПлан - програма за изпълнение на общинската политика по БДП – 2019-2020 г. [ Дата на публикуване: 17.05.2019г.]

pdfПлан - програма за изпълнение на общинската политика по БДП – 2020 г. [ Дата на публикуване: 05.02.2020г.]

pdfПроект на план за действие 2021-2023 [ Дата на публикуване: 11.02.2020 г.]

pdfПлан - програма за изпълнение на общинската политика по БДП – 2022 г.[ Дата на публикуване: 29.11.2021г.]

pdfПлан - програма за изпълнение на общинската политика по БДП – 2023 г.[ Дата на публикуване: 07.01.2023г.]

pdfТекуща информация за дейноста на община Първомай – I-во тримесечие [ Дата на публикуване: 22.03.2023 г.]


Доклади

pdfГодишен общински доклад по БДП за 2018 г. [ Дата на публикуване: 17.05.2019г.]

pdfГодишен общински доклад по БДП за 2019 г. [ Дата на публикуване: 05.02.2020г.]

pdfОбщински пътища на Община Първомай пътни знаци 2022г. [ Дата на публикуване: 15.06.2021г.]

pdfГодишен общински доклад по БДП за 2021 г. [ Дата на публикуване: 07.02.2022 г.]

pdfПроект на годишен областен доклад – 2022 г. [ Дата на публикуване: 26.01.2023 г.]

pdfГодишен общински доклад по БДП за 2022 г. I-ва и II-ра част [ Дата на публикуване: 07.03.2023 г.]


Протоколи

pdfПротокол от обхода и огледа на Общинските пътища на територията на Община Първомай по   график  от  05.10.2021г. до  05.11.2021г.

pdfПротокол от заседание на ОбщКБДП на 22.03.2022 г. [ Дата на публикуване: 23.03.2022 г.]

pdfПротокол от заседание на ОбщКБДП на 30.06.2022 г. [ Дата на публикуване: 02.07.2022 г.]

pdfПротокол от заседание на ОбщКБДП на 13.07.2022 г. [ Дата на публикуване: 14.07.2022 г.]

pdfПротокол от заседание на ОбщКБДП на 06.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 07.10.2022 г.]

pdfПротокол от заседание на ОбщКБДП на 02.02.2023 г. [ Дата на публикуване: 07.02.2023 г.]