Новини и събития

Библиотечният колектив на Централна общинска библиотека при Образцово"НЧ"Св.Св.Кирил и...

Във връзка с гроздоберната кампания 2019г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г....

На 8 ноември 2019 година на тържествена церемония кметове и общински съветници, избрани за мандат...
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“