Новини и събития

Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед...

Община Първомай ще изпълнява дейности по проект „Патронажна грижа + в Община Първомай“, Договор №...

Богоявление или Йордановден е един от най-големите християнски празници в българския календар.
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Обяви и съобщения