МЕСТНИ ИЗБОРИ – 27.10.2019г. ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
МЕСТНИ ИЗБОРИ – 27.10.2019г. ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

Новини и събития

Приключиха археологическите проучвания под връх Драгойна, които се провеждат ежегодно всяка...

Йоана Грозева и Валентина Ташева, които тази година спечелиха участие в космическия...

На 15.08.2019 г. от 19:00 часа на стълбите, намиращи се от източната страна на сградата на...
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Обяви и съобщения