Новини и събития

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната...

Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни...

Със Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни...
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“