Новини и събития

Поканени да представят своето производство са: Винарна „ЗААРА УАЙН” ООД с. Главан, Винарна „ARON...

На основание чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси. Кметът на Община Първомай Николай...

ОБРАЗЦОВО "НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР.ПЪРВОМАЙ" И КЪЩА-МУЗЕЙ „ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ"
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“