Новини и събития

Европейски ден без загинали на пътя (EDWARD) — проект за намаляване на смъртните случаи по...

Министерството на младежта и спорта, на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от...

По случай откриването на Новата учебна 2021/2022 година, всички 181 първолаци от Община Първомай...
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“