Новини и събития

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и „РЕКОБАТ” АД ще реализиранат кампания на...

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. за изменение на Заповед №...

На 19.04.2021г., при благоприятни метеорологични условия, ще се осъществи първата за годината...
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“