Новини и събития

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради технически причини, стационарните телефони на...

Община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и...

Днес кметът на общината Николай Митков, заедно с кмета на с.Искра Тодор Налбантов,
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Национална телефонна линия за деца 116 111