Новини и събития

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредба за условията н реда...

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от...

Съгласно Културния календар на Община Първомай, на 10, 11 и 12 септември 2020 г. бе предвидено да...
Проверка на вашите данъчни задължения
Easy Pay - Разплащане на местни данъци и такси
ePay - Разплащане на местни данъци и такси
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“