Решения

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЯ ОТ № 1 ДО № 111 ПРИЕТИ ОТ 08.11.2019 Г. ДО 30.09.2020 Г. ПО ПРОТОКОЛИ ОТ № 1 ДО № 12

Решения на Общински съвет при Община Първомай мандат 2019 - 2023г.


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 101 до № 111, приети на 30.09.2020г. по протокол № 12 / Публикувани на 02.10.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 93 до № 100, приети на 27.08.2020г. по протокол № 11 / Публикувани на 01.09.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 83 до № 92, приети на 16.07.2020г. по протокол № 10 / Публикувани на 17.07.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 76 до № 82, приети на 25.06.2020г. по протокол № 9 / Публикувани на 29.06.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 68 до № 75, приети на 28.05.2020г. по протокол № 8 / Публикувани на 02.06.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 54 до № 67, приети на 30.04.2020г. по протокол № 7 / Публикувани на 05.05.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 37 до № 53, приети на 31.03.2020г. по протокол № 6 / Публикувани на 02.04.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 28 до № 36, приети на 20.02.2020г. по протокол № 5 / Публикувани на 21.02.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 17 до № 27, приети на 30.01.2020г. по протокол № 4 / Публикувани на 31.01.2020г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 8 до № 16, приети на 19.12.2019г. по протокол № 3 / Публикувани на 20.12.2019г. / 


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 3 до № 7, приети на 21.11.2019г. по протокол № 2 / Публикувани на 22.11.2019г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 1 до № 2, приети на 08.11.2019г. по протокол № 1 / Публикувани на 11.11.2019г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233