Решения

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЯ ОТ № 1 ДО № 86 ПРИЕТИ ОТ 09.11.2023 Г. ДО 25.04.2024 Г. ПО ПРОТОКОЛИ ОТ № 1 ДО № 8

Решения на Общинския съвет на община Първомай мандат 2023 - 2027г.


docxРешения на Общинския съвет на община Първомай от № 71 до № 86, приети на 25.04.2024г. по протокол № 8 / Публикувани на 26.04.2024г. /


docxРешения на Общинския съвет на община Първомай от № 53 до № 70, приети на 28.03.2024г. по протокол № 7 / Публикувани на 29.03.2024г. /


pdfРешения на Общинския съвет на община Първомай от № 41 до № 52, приети на 15.02.2024г. по протокол № 6 / Публикувани на 16.02.2024г. /


pdfРешения на Общинския съвет на община Първомай от № 31 до № 40, приети на 25.01.2024г. по протокол № 5 / Публикувани на 26.01.2024г. /


pdfРешениe на Общинския съвет на община Първомай № 30, прието на 29.12.2023г. по протокол № 4 / Публикувано на 29.12.2023г. /


pdfРешения на Общинския съвет на община Първомай от № 8 до № 29, приети на 21.12.2023г. по протокол № 3 / Публикувани на 22.12.2023г. /


pdfРешения на Общинския съвет на община Първомай от № 3 до № 7, приети на 23.11.2023г. по протокол № 2 / Публикувани на 24.11.2023г. /


pdfРешения на Общинския съвет на община Първомай от № 1 до № 2, приети на 09.11.2023г. по протокол № 1 / Публикувани на 10.11.2023г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233