Решения мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 22 до № 160 приети от 28.01.2016 г. до 23.12.2016 г. по Протоколи № 4 – до № 17

Решения на Общински съвет при Община Първомай мандат 2015 - 2019г.


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 154 до № 160 приети на 23.12.2016 г. по протокол № 17 / Публикувани на 26.12.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 137 до № 153 приети на 25.11.2016 г. по протокол № 16 / Публикувани на 30.11.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 131 до № 136 приети на 24.10.2016 г. по протокол № 15 / Публикувани на 29.10.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 118 до № 130 приети на 30.09.2016 г. по протокол № 14 / Публикувани на 05.10.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 102 до № 117 приети на 31.08.2016 г. по протокол № 13 / Публикувани на 08.09.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 94 до № 101 приети на 15.07.2016 г. по протокол № 12 / Публикувани на 15.07.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 86 до № 93 приети на 22.06.2016 г. по протокол № 11 / Публикувани на 28.06.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 81 до № 85 приети на 27.05.2016 г. по протокол № 10 / Публикувани на 03.06.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 69 до № 80 приети на 27.04.2016 г. по протокол № 9 / Публикувани на 04.05.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 54 до № 68 приети на 31.03.2016 г. по протокол № 8 / Публикувани на 07.04.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 52 до № 53 приети на 09.03.2016 г. по протокол № 6 и № 7 / Публикувани на 16.03.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 34 до № 51 приети на 25.02.2016 г. по протокол № 5 / Публикувани на 02.03.2016 г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 22 до № 33 приети на 28.01.2016 г. по протокол № 4 / Публикувани на 04.02.2016 г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233