Решения мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 161 до № 278 приети от 20.01.2017 г. до 18.12.2017 г. по Протоколи № 18 – до № 29

Решения на Общински съвет при Община Първомай мандат 2015 - 2019г.


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 270 до № 278 приети на 18.12.2017 г. по протокол № 29 / Публикувани на 23.12.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 257 до № 269 приети на 30.11.2017 г. по протокол № 28 / Публикувани на 06.12.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 253 до № 256 приети на 27.10.2017 г. по протокол № 27 / Публикувани на 05.11.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 245 до № 252 приети на 29.09.2017 г. по протокол № 26 / Публикувани на 05.10.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 239 до № 244 приети на 31.08.2017 г. по протокол № 25 / Публикувани на 06.09.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 223 до № 238 приети на 12.07.2017 г. по протокол № 24 / Публикувани на 19.07.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 214 до № 222 приети на 21.06.2017 г. по протокол № 23 / Публикувани на 28.06.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 209 до № 213 приети на 31.05.2017 г. по протокол № 22 / Публикувани на 07.06.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 194 до № 208 приети на 27.04.2017 г. по протокол № 21 / Публикувани на 03.05.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 181 до № 193 приети на 30.03.2017 г. по протокол № 20 / Публикувани на 07.04.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 170 до № 180 приети на 23.02.2017 г. по протокол № 19 / Публикувани на 27.02.2017г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 161 до № 169 приети на 20.01.2017 г. по протокол № 18 / Публикувани на 27.01.2017г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233