Решения мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 279 до № 375 приети от 30.01.2018г. - до 20.12.2018г. по протоколи от № 30 до № 41

Решения на Общински съвет при Община Първомай мандат 2015 - 2019г.


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 370 до № 375 приети на 20.12.2018 г. по протокол № 41 / Публикувани на 21.12.2018г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 362 до № 369 приети на 28.11.2018 г. по протокол № 40 / Публикувани на 30.11.2018г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 355 до № 361 приети на 31.10.2018 г. по протокол № 39 / Публикувани на 02.11.2018г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 352 до № 354 приети на 27.09.2018 г. по протокол № 38 / Публикувани на 01.10.2018г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 344 до № 351 приети на 30.08.2018 г. по протокол № 37 / Публикувани на 04.09.2018г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 338 до № 343 приети на 13.07.2018 г. по протокол № 36 / Публикувани на 18.07.2018г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 334 до № 337 приети на 21.06.2018 г. по протокол № 35 / Публикувани на 25.06.2018г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 323 до № 333 приети на 31.05.2018 г. по протокол № 34 / Публикувани на 08.06.2018г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 316 до № 322 приети на 26.04.2018 г. по протокол № 33 / Публикувани на 26.04.2018г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 297 до № 315 приети на 29.03.2018 г. по протокол № 32 / Публикувани на 10.04.2018г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 289 до № 296 приети на 28.02.2018 г. по протокол № 31 / Публикувани на 08.03.2018г. /


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 279 до № 288 приети на 31.01.2018 г. по протокол № 30 / Публикувани на 06.02.2018г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233