Решения мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЯ ОТ № 376 ДО № 460 ПРИЕТИ ОТ 30.01.2019Г. ДО 18.10.2019Г. ПО ПРОТОКОЛИ ОТ № 42 ДО № 51

Решения на Общински съвет при Община Първомай мандат 2015 - 2019г.


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 454 до № 460, приети на 18.10.2019 г. по протокол № 51 /Публикувани на 21.10.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 448 до № 453, приети на 25.09.2019 г. по протокол № 50 /Публикувани на 26.09.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 431 до № 447, приети на 30.08.2019 г. по протокол № 49 /Публикувани на 02.09.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 424 до № 430, приети на 12.07.2019 г. по протокол № 48 /Публикувани на 15.07.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 419 до № 423, приети на 19.06.2019 г. по протокол № 47 /Публикувани на 20.06.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 411 до № 418, приети на 30.05.2019 г. по протокол № 46 /Публикувани на 31.05.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 404 до № 410, приети на 24.04.2019 г. по протокол № 45 /Публикувани на 25.04.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 393 до № 403, приети на 28.03.2019 г. по протокол № 44 /Публикувани на 01.04.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 380 до № 392, приети на 28.02.2019 г. по протокол № 43 /Публикувани на 05.03.2019г./


pdfРешения на Общински съвет град Първомай от № 376 до № 379, приети на 30.01.2019 г. по протокол № 42 /Публикувани на 04.02.2019г./

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233