ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfРАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ КУРСОВЕ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В СИЛА ОТ 18.05.2020 г.


pdfПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - 2020 г. / Публикувано на 05.02.2020 /


pdfГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - 2019 г. / Публикувано на 05.02.2020 /


ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 г. / Публикувано на 17.05.2019 /   pdfИзтегли >>


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2018 г. / Публикувано на 17.05.2019 /   pdfИзтегли >>


pdfРАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ОТ ГАРА ПЪРВОМАЙ


pdfРАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ НА  АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУОБЛАСТНИ ЛИНИИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ В СИЛА ОТ 01.10.2017г.


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ СТАРА ЗАГОРА – ПЪРВОМАЙ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД - ПЪРВОМАЙ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - с.ГРАДИНА – ПЪРВОМАЙ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.БУКОВО


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ДЪЛБОК ИЗВОР


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ДОБРИ ДОЛ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ИСКРА


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.КАРАДЖАЛОВО


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.КРУШЕВО


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ВИНИЦА


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ВОДЕН