ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfРАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ОТ ГАРА ПЪРВОМАЙ


pdfРАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ НА  АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУОБЛАСТНИ ЛИНИИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ В СИЛА ОТ 01.10.2017г.


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ СТАРА ЗАГОРА – ПЪРВОМАЙ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД - ПЪРВОМАЙ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - с.ГРАДИНА – ПЪРВОМАЙ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.БУКОВО


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ДЪЛБОК ИЗВОР


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ДОБРИ ДОЛ


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ИСКРА


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.КАРАДЖАЛОВО


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.КРУШЕВО


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ВИНИЦА


pdfМАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ПЪРВОМАЙ – с.ВОДЕН