ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи за създаване и попълване на публичния регистър:

При управление на етажна собственост от Общо Събрание:

1.      Заявление бланка която ще получите от информационния център или сайта на общината - за вписване в регистъра, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или управителя на етажната собственост след провеждане на общо събрание на собствениците.

2.      Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет.

При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:

1.      Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат следните документи:

  • Копие от протокола на Учредителното събрание, заверено от Председателя на Управителния съвет /Управителя/;
  • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост;
  • Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет /управителя/;
  • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението