Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2022 година


Годишен отчет на бюджет на община Първомай за 2022 година / Публикувано на 18.07.2023г. /

pdfСборен баланс на Община Първомай към 31.12.2022 г.

pdfОбяснителна записка към годишен финансов отчет за 2022 г.

pdfДоклад за финансово-икономическото състояние към 31.12.2022 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

pdfОтчет за приходите и разходите към 31.12.2022 г.

pdfОдитен доклад на Сметна палата - ГФО 2022 г.


pdfГодишен финансов отчет на сдружение за СВРС в община Първомай за 2022г. / Публикувано на 18.05.2023г. /


pdfИнформация за плащания по Себра на община Първомай за 2022г.


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. / Публикувано на 26.01.2023г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2022г. / Публикувано на 15.12.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2022г. / Публикувано на 14.11.2022г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022г. / Публикувано на 27.10.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г. / Публикувано на 11.10.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2022г. / Публикувано на 14.09.2022г. /


pdfПротокол от публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай за 2021 г., проведено на 17.08.2022 г. от 13.30 ч. в Пленарна зала на общината / Публикувано на 18.08.2022г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2022г. / Публикувано на 17.08.2022г. /


pdfПокана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.

pdfПриложение 1 – Държавни приходи – Отчет към 31.12.2021г.

pdfПриложение 2 – Държавни разходи – Отчет към 31.12.2021г.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2021г. – Отчет към 31.12.2021г. / Публикувано на 09.08.2022г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. / Публикувано на 09.08.2022г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. / Публикувано на 15.07.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022г. / Публикувано на 13.06.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2022г. / Публикувано на 17.05.2022г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. / Публикувано на 17.05.2022г. /


pdfРешение № 283 от 14.04.2022 година на Общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2022 година / Публикувано на 19.04.2022г. /

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2022 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по параграф 40-00

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2022 година

pdfПриложение 6 – Културен календар на община Първомай за 2022 година

pdfПриложение 7 – Субсидии за организации с нестопанска цел за 2022 година

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски

pdfПриложение 10 – Годишен разчет за сметките за средства от ЕС по Оперативни програми за 2022 година

pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2022 година

pdfПриложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2021 година

pdfСпортен календар на Община Първомай за 2022 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. / Публикувано на 12.04.2022г. /


pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2022 година, проведено на 30.03.2022 година от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Първомай /Публикувано на 01.04.2022 г./

pdfПокана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2022 г. на Община Първомай /Публикувано на 17.03.2022 г./

Проект на бюджет на община Първомай за 2022 година /Публикувано на 17.03.2022 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2022 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2022г. / Публикувано на 15.03.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2022г. / Публикувано на 16.02.2022г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233