pdfОт 2022 година стартира нова Програма „Подкрепа за туризма”, съгласно подписан Меморандум за сътрудничество и подкрепа между Българската банка за развитие и Министерството на туризма.


pdfУказания на Министерството на туризма за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с Covid-19 в България.


Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване. Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.

esti

 Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции за работа. / Отвори_Разгледай


pdfКатегоризиране на места за настаняване

Утвърден образец на заявление – декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости и апартамент за гости / docxИзтегли

Заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване / docxИзтегли


pdfКатегоризиране на заведения за хранене и развлечения

Заявление-декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения / docxИзтегли


Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър / docИзтегли


Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване / docxИзтегли


Информационен материал на Министерство на културата

pdfЗадължение за уреждане на авторски и сродни права в хотели и ресторанти

pdfАко вашият бизнес се озвучава с музика


pdfСъбития и фестивали с туристическа насоченост


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2023 година


pdfГодишен отчет по Програма за развитие на туризма на територията на община Първомай за 2022 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2022 година


pdfГодишен отчет по Програма за развитие на туризма на територията на община Първомай за 2021 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2021 година


pdfГодишен отчет на Програма за развитие на туризма през 2020 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2020 година


pdfГодишен отчет на Програма за развитие на туризма през 2019 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2019 година


pdfГодишен отчет на Програма за развитие на туризма през 2018 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2018 година


pdfГодишен отчет на Програма за развитие на туризма през 2017 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2017 година


Национален туристически регистър - Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения >>


Заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за туризма и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях сканирани документи, могат да се подават и по електронен път – на електронен адрес: delovodstvo@parvomai.bg


pdfЗаповед РД 15-302 / 20.05.2022 г., изменение на заповед РД 15-836 / 29.12.2021 г.

pdfЗаповед РД 15-836 / 29.12.2021 г. На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 ал. 5 от Закона за туризма


pdfЗаповед РД 15-651 / 08.11.2016 г. На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 ал. 5 от Закона за туризма


pdfПравилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при община Първомай


pdfВъзможности за изграждане на екопътека и културно-историческите обекти в района


pdfСтратегия за развитието на туризма в Община Първомай, Пловдивска област