Информационен материал на Министерство на културата

pdfЗадължение за уреждане на авторски и сродни права в хотели и ресторанти

pdfАко вашият бизнес се озвучава с музика


pdfСъбития и фестивали с туристическа насоченост


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2019 година


pdfГодишен отчет на Програма за развитие на туризма през 2018 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2018 година


pdfГодишен отчет на Програма за развитие на туризма през 2017 година


pdfПрограма за развитие на туризма в община Първомай - 2017 година


Национален туристически регистър - Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения >>


Заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за туризма и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях сканирани документи, могат да се подават и по електронен път – на електронен адрес: delo_parv@b-trust.org


pdfЗаповед РД 15-651 / 08.11.2016 г. На основание чл- 44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 ал. 5 от Закона за туризма


pdfПравилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при община Първомай


pdfВъзможности за изграждане на екопътека и културно-историческите обекти в района


pdfСтратегия за развитието на туризма в Община Първомай, Пловдивска област