Новини

Размер на шрифта: A A A

Заповед № РД-01-718 / 18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед РД-01-718 / 18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.

Списък на одобрени кандидати за Преброяване 2021г.

pdfСписък на одобрените кандидати – община Първомай

ЗАПОВЕД № РД- 15-746 / 15.12.2020г. Във връзка с публикувана Покана изх.№17-00-23/01.12.2020г.

pdfЗАПОВЕД № РД- 15-746 / 15.12.2020г. Във връзка с публикувана Покана изх.№17-00-23/01.12.2020г. до финансови институции за участие в процедура на преговори за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Първомай и предвид обстоятелството, че в определение срок - до 14.12,2020г. не са постъпили оферти за участие в преговорите и на основание чл.44, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМС.МА

Коледна елха ще краси сградата на Община Първомай

На 8 декември 2020 година, в навечерието  на най-светлия празник – Рождество Христово, пред сградата на  Община Първомай грейнаха  светлините на четириметровата коледна елха, дарена от Христина Здравчева. 

Нови компютри за децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Първомай

Община Първомай изпълни Договор № РД-04-129/25.08.20 година, финансиран от фонд ,,Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I  до XII клас. 

Международен ден на хората с увреждания – 3 декември

jpgПоздравителен адрес на Кмета на община Първомай по случай Международния ден на хората с увреждания

Покана до финансовите и кредитните институции за участие в процедура на преговори за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Първомай

pdfНа основание чл. 2, ал. 1 от Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, приети с Решение № 45, взето с Протокол № 6 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Първомай,

Нови знаци за регулиране на движението на възлови кръстовища в град Първомай

   С цел  подобряване на организацията и безопасността на движението по улиците на гр.Първомай и ограничаване преминаването на товарни автомобили

ЗАПОВЕД № РД-15-717/26.11.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПоради нарастващия брой положителни резултати за коронавирус в община Първомай и с цел недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 

ЗАПОВЕДИ № РД-01-675 И № РД-01-677 / 25.11.2020 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-15-699/20.11.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfИзменение на Заповед № РД-15-661/04.11.2020 г., с цел да се ограничи разпространението на COVID-19 на територията на община Първомай, се въвеждат по-строги противоепидемични мерки на територията на общината, считано до 30.11.2020г., включително:

Село Караджалово с ново улично осветление

   Кметът на общината и Енери Солар БГ 1 ЕАД, еднолично търговско дружество с изпълнителни директори Ричард Кьоних и Борислав Бобевски, сключиха договор за спонсорство.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233