МКБППМН

Размер на шрифта: A A A

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


 

Индивидуална карта - Обществени възпитатели

pdfОтвори / Разгледай >>

ЛОШИТЕ И ДОБРИТЕ СТРАНИ НА ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ

pdfОтвори / Разгледай >>

Годишен отчет за дейността на МКБППМН при община Първомай за 2017 г.

pdfОтвори / Разгледай >>

В пленарна зала на община Първомай се проведе кръгла маса на тема „Ние, родителите”

Къде е първият сблъсък на детето с агресията и насилието, какви са мерките, които институциите могат да вземат за превенцията им над и сред децата, как да се помогне, бяха само част от въпросите, които обсъдиха на Кръгла маса „Ние, родителите”, провела се на 21.10.2017г. в пленарна зала на община Първомай.

Награждаване в конкурс за изработване на мартеница за 1 март

МКБППМН НА ГОСТИ НА ШКОЛАТА НА ПЧЕЛАРЯ В СУ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГР.ПЪРВОМАЙ

Школата по пчеларство с ръководител г-жа Зл. Гарова отбеляза 10.02.2017г. - Деня на пчеларя. На празника присъстваха гости, пчелари и родители. Под вещото ръководство на г-жа Зл. Гарова - преподавател по химия в СУ "Проф. д-р Асен Златаров" учениците демонстрираха завидни познания за пчелния мед, неговото добиване, съхранение, приложение и лечебни свойства.

Арт-терапия в ЦНСТ Първомай на тема Цветна пролет и Великден 2017 г.

Арт-терапия в ЦНСТ Първомай 2017

Моите ръце творят красота - конкурс на МКБППМН Първомай с ученици от ОУ с.Езерово - награждаване 2017

Награждаване Областен конкурс Детско полицейско управление 2017г. НУ Христо Ботев Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233