МКБППМН

Размер на шрифта: A A A

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2018 Г.

pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ / МКБППМН / ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2018 Г.

16.04.2019г. - Ден на отворените врати в Районен съд гр.Първомай

В празничния ден, в който България отбелязва 140 години от приемането на  Конституцията на Р България, и професионалния празник на юристите и съдебните служители, Районен съд – гр. Първомай успешно завърши образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018/2019 г.

Отриване на изложба в Районен съд гр.Първомай

В деня на Конституцията на Р България – 16 април 2019г., във фоайето на сградата на Районен съд гр.Първомай бе открита изложба с плакати на учениците от ОУ „Христо Ботев” село Градина, община Първомай на тема: „Съдът през детските очи”.

Конкурс за рисунка „Пролет – живот без насилие” - 2019г.

С цел превенция на училищното насилие, агресията и зачестилите други негативни прояви в училище, МКБППМН в партньорство с ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай проведе конкурс за рисунка на тема: ,,Пролет – живот без насилие'', в който се включиха ученици от 1 до 7 клас.

Обучение на секретаря на МКБППМН община Първомай

pdfСекретаря на МКБППМН - Първомай взе участие в „Зимен форум за подкрепящи специалисти”, организиран от „Център за професионално обучение и ориентиране” ЕООД гр. София.

„Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на жертвите“

На 25.03.2019г., София Монева, и. ф. административен ръководител и председател на Районен съд гр.Първомай, беседва с учениците от VII клас на Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, на тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на жертвите“.

На 18.03.2019г. МКБППМН проведе беседа с ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Градина

      По покана на Районен съд гр. Първомай Мария Кьосева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община Първомай, разговаря с учениците от VII - те класове на Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, община Първомай.

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КОНКУРСА „МОЯТА ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.КАРАДЖАЛОВО И МКБППМН – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.

Кметът на община Първомай г-н Ангел Папазов и директорът на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Караджалово г-жа Иванка Пенева наградиха победителите с предметни награди и грамоти, осигурени от МКБППМН. Господин Папазов приветства учениците за активността им и пожела на тях и семействата им ВЕСЕЛА КОЛЕДА и ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Награждаване Литературен конкурс по повод 3 март

pdfПротокол на жури литературен конкурс 2018

pdfРезултати от Литературен Конкурс 2018

Ден на розовата фланелка

pdfКампания за Деня на розовата фланелка 28.02.2018г.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233