МКБППМН

Размер на шрифта: A A A

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


 

Обучение на секретаря на МКБППМН община Първомай

pdfСекретаря на МКБППМН - Първомай взе участие в „Зимен форум за подкрепящи специалисти”, организиран от „Център за професионално обучение и ориентиране” ЕООД гр. София.

„Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на жертвите“

На 25.03.2019г., София Монева, и. ф. административен ръководител и председател на Районен съд гр.Първомай, беседва с учениците от VII клас на Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, на тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на жертвите“.

На 18.03.2019г. МКБППМН проведе беседа с ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Градина

      По покана на Районен съд гр. Първомай Мария Кьосева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община Първомай, разговаря с учениците от VII - те класове на Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, община Първомай.

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КОНКУРСА „МОЯТА ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.КАРАДЖАЛОВО И МКБППМН – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.

Кметът на община Първомай г-н Ангел Папазов и директорът на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Караджалово г-жа Иванка Пенева наградиха победителите с предметни награди и грамоти, осигурени от МКБППМН. Господин Папазов приветства учениците за активността им и пожела на тях и семействата им ВЕСЕЛА КОЛЕДА и ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Награждаване Литературен конкурс по повод 3 март

pdfПротокол на жури литературен конкурс 2018

pdfРезултати от Литературен Конкурс 2018

Ден на розовата фланелка

pdfКампания за Деня на розовата фланелка 28.02.2018г.

Да бъдем добри - 2018г. МКБППМН община Първомай в ОУ Георги Караславов кв.Дебър

pdfОтвори / Разгледай >>

Брошура МКБППМН община Първомай - Важно е да знаеш

pdfОтвори / Разгледай >>

ДЕЙНОСТ МКБППМН 2018

pdfОтвори / Разгледай >>

Децата и насилието - училищен тормоз брошура МКБППМН Първомай

pdfОтвори / Разгледай >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233