МКБППМН

Размер на шрифта: A A A

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2022 Г.

pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ / МКБППМН / ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2022 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2021 Г.

pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ / МКБППМН / ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2021 Г.

Заместник-кметът на община Първомай и Председател на МКБППМН Радослава Ставрева отличи деца в конкурс за "Най-красив Великденски венец" на Лазаровден

16.04.2022г.- Лазарова събота

   Светлият християнски празник Лазаровден, бе почетен от учениците на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Караджалово, общ. Първомай. Организатор на родолюбивата проява бе Народно читалище “Светлина - 1926г.” - с. Караджалово.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2020 Г.

pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ / МКБППМН / ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2020 Г.

Национален конкурс за детска рисунка

pdfОбщина Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съобщават за Национален конкурс за детска рисунка на тема: „АЗ РИСУВАМ МОЯ ГРАД”

Конкурс за ръчна изработка на мартеници

pdfОбщина Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират Конкурс за ръчна изработка на мартеници на тема: „ДА ОКИЧИМ ДЪРВОТО НА БАБА МАРТА”

Конкурс за плакат-постер-колаж на теми: „Превенция днес, за да сме здрави утре” и „Наркотиците през моите очи” ОУ „Христо Ботев” с. Градина, общ. Първомай

На 19.11.2020 г. всички 22 участника в конкурса „Наркотиците през моите очи” бяха наградени от секретаря на МКБППМН и получиха грамоти за участие.

Информационна кампания като превенция на трафик на хора

На 19.10.2020 г., по повод Европейския ден за борба срещу трафика на хора, МКБППМН община Първомай презентира пред момичетата от 5, 6 и 7 клас на ОУ „Георги Караславов” кв. Дебър тематичния филм „Бягай”.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2019 Г.

pdfОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ / МКБППМН / ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2019 Г.

Благодарствено писмо до Председателя на МКБППМН гр. Първомай

Благодарствено писмо до Председателя на МКБППМН гр. Първомай от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233