Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.


pdfУКАЗ № 213: На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България - избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.


Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно Решение № 1460-НС/22.09.2022 г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия (ПСИК) в Изборите за народни представители на 02.10.2022 г.. На територията на община Първомай, със Заповед № РД-15-614/16.09.2022 г. на кмета е образувана една подвижна избирателна секция.

Избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец (Приложение № 67-НС). Заявлението се подава в периода от 26 септември 2022 г. до изборния ден (02 октомври 2022 г.) включително.

Заявление може да се подава до Общинска администрация Първомай, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща: parvomai_grao@b-trust.org

Община Първомай ще осигурят приемането на заявления от граждани:

 • в съботния ден на 01.10.2022г. от 8:00 ч. до 20:00 ч.
 • в изборния ден на 02.10.2022г. от  8:00 ч. до 19:00 ч.

docПриложение № 67-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)


ВАЖНО!!! На 01.10.2022 г. в Пленарна зала на Община Първомай ще се получават изборните материали по следната схема:

 • От СИК № 172300028 до СИК № 172300034 – в 12:50 часа;
 • От СИК № 172300035 до СИК № 172300040 – в 13:10 часа;
 • От СИК № 172300022 до СИК № 172300027 – в 13:30 часа;
 • От СИК № 172300014 до СИК № 172300021 – в 13:50 часа;
 • От СИК № 172300001 до СИК № 172300006 – в 14:10 часа;
 • От СИК № 172300007 до СИК № 172300013 – в 14:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ: РИК – ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

График за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, които ще се проведат в пленарна зала на Община Първомай:

28.09.2022 г.  / сряда / от 18:00 часа


На 26.09.2022 г. и 27.09.2022 г. от 18:00 ще се проведат дистанционни обучения на членовете на СИК за работа със специализирано устройство за машинно гласуване, от представители на „Сиела Норма“ АД и РИК 17.

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА:

26.09.2022г. (понеделник) от 18.00 часа обучение от Сиела Норма АД.

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СИЕЛА

26.09.2022г. (понеделник) от 18.45 часа обучение от РИК 17. Използвана платформа: ZOOM

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА РИК 17

27.09.2022г. (вторник) от 18.00 часа обучение от Сиела Норма АД.

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СИЕЛА

27.09.2022г. (вторник) от 18.45 часа обучение  от РИК 17. Използвана платформа: ZOOM

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА РИК 17

ГРАФИК за присъствени обучения съгласно Решение № 143-НС/21.09.2022г.

КЪМ ГРАФИК ЗА ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Връзките към обученията ще бъдат активни непосредствено преди започване на обучението.

Присъствието на членовете на секционни избирателни комисии, които не са в състояние да вземат участие на предвидените за съответната община присъствени обучения, е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.


ЗАПОВЕД № РД-15-633 / 26.09.2022г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и в изпълнение на задълженията на общинската администрация по провеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.


pdfСъобщение за демонстрационно пробно гласуване в община ПървомайСъобщение до гражданите във връзка с Парламентарни избори на 02.10.2022 г.

Общинска администрация - Първомай уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., че :

На гише 2 - Деловодство, до Кмета на общината, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение / Приложение № 67- НС / – до 17.09.2022 г. На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
 2. Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес на избирател в изборите за народни представители от избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места / Приложение № 21-НС / – до 17.09.2022 г.
 3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители / Приложение № 25-НС /, подава се от регистриран кандидат за народен представител, членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели – до 17.09.2022 г
 4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци / Приложение № 17-НС / – до 24.09.2022 г.
 5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия / Приложение № 67-НС / – до 26.09.2022 г.
 6. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък / Приложение № 18-НС / – до предаване списъците на СИК.
 7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. / Приложение № 20-НС / – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК. / Приложение № 19-НС / – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 9. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. / Приложение № 22-НС /. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

ЗАПОВЕД № РД-15-580  / 09.09.2022г.

pdfОТНОСНО: Промяна на административен адрес на избирателна секция №172300036 в с.Дълбок извор, община Първомай.


ЗАПОВЕД № РД-15-565 / 07.09.2022г.

pdfНа основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.10, чл.37, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, Решение № 1328-НС от 25.08.2022г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни на 2 октомври 2022г.


ВАЖНО: Уважаеми Граждани,

Община Първомай уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в Избори за народно събрание на 2 октомври 2022 г., могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

На място в Общинска администрация Първомай – всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)


ВАЖНО!!! ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. - Разяснителна кампания

Симулатор за гласуване с машина – Стартирай >>

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина


П О К А Н А

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Първомай, при произвеждането на избори за Народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. / Публикувана на 19.08.2022г. /

Приложение:

pdfРешение на ЦИК № 1281-НС София, 16.08.2022 г.


ЗАПОВЕД № РД-15-521 / 11.08.2022г.

pdfОтносно: Места за обявяване на избирателните списъци. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.41, ал.3 от Изборен кодекс и Указ № 213 от 01.08.2022г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.61 от 02.08.2022 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на Република България на 02.10.2022г.


ЗАПОВЕД № РД-15-520 / 11.08.2022г.

pdfОтносно: Образуване на избирателните секции и утвърждаване  тяхната номерация и адрес. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.2 и чл.90, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) и Указ № 213 от 01.08.2022г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.61 от 02.08.2022 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на Република България  на 02.10.2022г.

 

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233