pdfХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г.)


banner 2019


pdfИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (чл.39, ал.1 от ИК) / Публикувано на 16.10.2019г. /


pdfЗАПОВЕД № РД-15- 597/ 16.10.2019г. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Първомай за  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и утвърждавам нейната номерация и адрес, както следва: / Публикувано на 16.10.2019г. /


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички заинтересовани, че на 17.10.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 часа Общинска избирателна комисия – Първомай ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии в Пленарна зала на Общинска администрация – гр. Първомай.


pdfСЪОБЩЕНИЕ: Районна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България. / Публикувано на 09.10.2019г. /


ИНФОРМАЦИЯ! ГД "ГРАО" иска да спести времето и неудобството на българските граждани да се информират от разлепените на обществени места избирателни списъци и осигурява възможност на всеки избирател да прави проверка и справка по ЕГН и то безплатно за избирателния списък.

Възможности за Справка >>

Тел: 03145/ 2352 ГРАО - за справки по избирателни списъци.

pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)  


ПОКАНА ПО ЧЛ.91, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ИЗБОРЕН КОДЕКС ДО РЪКОВОДСТВАТА НА

/ Публикувано на 11.09.2019г. /

Парламентарно представените партии и коалиции в 44-то народно събрание:

-           ПП „ГЕРБ”

-           КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

-           КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО”

-           ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

-           ПП „ВОЛЯ“

Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени

-           КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционни избирателни

комисии /СИК/ и на Подвижна секционна избирателна секция /ПСИК/ при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. / pdfИзтегли

Приложение:

pdfРешение на ЦИК № 1029-МИ София, 10.09.2019


pdfЗАПОВЕД № РД-15-513 от 04.09.2019г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за осигуряване нормалното протичане на дейностите по произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  


pdfЗАПОВЕД № РД-15-510 от 02.09.2019 г. На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,   Решение на ЦИК № 632-МИ от 20.08.2019 г. и на чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 27 октомври 2019 г.


pdfСписък на кметствата на територията на Община Първомай, в които ще бъдат произведени избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 година


pdfЗАПОВЕД № РД-15-499 от 28.08.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и Указ №163 на Президента на Републиката за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. (обн., ДВ, бр.56 от 16.07.2019г. )


pdfЗАПОВЕД № РД-15-498 от 28.08.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал.2 от Изборния кодекс, Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Републиката, обнародван в ДВ бр. № 56 от 16.07.2019 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и Решение № 570- МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК


pdfНазначаване на Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Първомай уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Първомай, както следва:  pdfОтвори


П О К А Н А ПО ЧЛ.75, АЛ. 1 И АЛ.2 ОТ ИЗБОРЕН  КОДЕКС ДО РЪКОВОДСТВАТА НА

Парламентарно представените партии и коалиции в 44-то народно събрание:

-           ПП „ГЕРБ”

-           КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

-           КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО”

-           ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

-           ПП „ВОЛЯ“

Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени

-           КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна    комисия /ОИК/ при  произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. pdfИзтегли

Приложения:

pdfРешение № 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК

pdfПриложение 1 - Декларация (по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК).  docСвали

pdfПриложение 2 - Примерен образец за Предложение на членовете на ОИК.   docСвали


pdfЗАПОВЕД № РД-15-445/01.08.2019 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври  2019 г.