Община Първомай - Общинска администрация Първомай. Адрес: град Първомай улица „Братя Миладинови-юг” № 50, Тел: 0336 62201 / Факс 0336 62325 / БУЛСТАТ 000471536 e-mail obaparv@parvomai.bg


pdfПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfЗаповед № РД-15-523/12.08.2022 г. - На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с прилагане на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни


pdfДлъжностно лице по защита на личните данни (DPO)


pdfЗаповед № РД-15-311/04.06.2018 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни

pdfОбразец на Декларация-съгласие - Приложение № 1
pdfОбразец на Декларация - Приложение № 2
pdfОбразец на Декларация-съгласие - Приложение № 3