СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ / 2015 – 2019 /

1. Янко Диков Диков - „Възраждане”
2. Петър Запрянов Ганев - „Възраждане”
3. Маринка Иванова Бояджиева - Българска социалистическа партия
4. Дилян Иванов Караславов - Българска социалистическа партия
5. Атанаска Стоянова Симеонова - Българска социалистическа партия
6. Величка Йорданова Чурчулиева - Българска социалистическа партия
7. Светозар Колев Славчев - Българска социалистическа партия
8. Христо Стоилов Вълчев - ГЕРБ
9. Красимира Александрова Александрова - ГЕРБ
10. Чавдар Петров Здравчев - ГЕРБ
11. Красимир Николаев Ямалиев - ГЕРБ
12. Димчо Атанасов Велев - ГЕРБ
13. Петя Тодорова Маджарова - ГЕРБ
14. Милена Ангелова Карадинева - ГЕРБ
15. Мурат Ахмед Али - Движение за права и свободи - ДПС
16. Ресми Мюмюн Саид - Движение за права и свободи - ДПС
17. Росица Тоскова Генова - Социалдемократическа партия /СДП/
18. Дечко Иванов Петков - Социалдемократическа партия /СДП/
19. Иванка Димитрова Петкова - Социалдемократическа партия /СДП/
20. Митко Христов Хубинов - Земеделски съюз ”Александър Стамболийски”
21. Маргарита Банова Давчева - Земеделски съюз ”Александър Стамболийски”