ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - МАНДАТ / 2019 – 2023 /


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

pdfРегистър на декларациите по ЗПКОНПИ


Кмет и заместник кметове

1. Николай Георгиев Митков – кмет община Първомай

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

2. Радослава Спасова Ставрева – зам. кмет

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

3. Ружди Фахри Салим – зам. кмет

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1


Кметове на кметства

1. Али Баджаклъ – кмет с.Буково

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

2. Ангел Хаджиев – кмет с.Езерово

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

3. Атанас Кръстев – кмет с.Брягово

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

4. Веселин Недев – кмет с.Православен

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

5. Георги Русев – кмет с.Виница

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

6. Димитър Димитров – кмет с.Бяла река

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

7. Йордан Стоев – кмет с.Градина

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

8. Костадин Кротнев – кмет с.Дълбок извор

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

9. Мариана Колева – кмет с.Караджалово

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

10. Мухамед Абед – кмет с.Воден

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

11. Петко Петков – кмет с.Татарево

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

12. Радка Петкова – кмет с.Крушево

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

13. Тодор Налбантов – кмет с.Искра

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


Общински съветници

1. Ангел Атанасов Папазов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

2. Атанаска Стоянова Симеонова

   Декларация по чл. 35 ,ал. 1, т. 1

3. Бальо Кирев Балев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

4. Васил Николов Попов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

5. Величка Йорданова Чурчулиева

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

6. Гюлдание Дурмуш Мюмюн

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

7. Делян Иванов Караславов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

8. Дечко Иванов Петков

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

9. Димитър Недков Недев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

10. Добрин Кръстев Кръстев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

11. Евгений Аргиров Караиванов

   Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

12. Илия Тодоров Ганчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

13. Маргарита Банова Давчева

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

14. Милена Ангелова Карадинева

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

15. Митко Христов Хубинов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

16. Мурат Ахмед Али

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

17. Николай Шанков Бонев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

18. Росица Тоскова Генова

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

19. Светозар Колев Славчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

20.  Христо Стоилов Вълчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

21. Чавдар Петров Здравчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1