ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - МАНДАТ / 2023 – 2027 /


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПК

pdfПубличен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията

Кмет и заместник кметове

Николай Георгиев Митков – кмет / Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Радослава Спасова Ставрева – зам. кмет / Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Хамди Рамадан Мустафа – зам. кмет / Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Кметове на кметства

1.

/24.11.2023г.

Али Дурмуш Баджаклъ

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

2.

/24.11.2023г.

Ангел Христов Хаджиев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

3.

/27.11.2023г.

Веселин Панайотов Недев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

4.

/27.11.2023г.

Георги Русев Русев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

5.

/27.11.2023г.

Димитър Атанасов Петров

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

6.

/29.11.2023г.

Мариана Димитрова Колева

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

7.

/29.11.2023г.

Мария Димитрова Стоянова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

8.

/29.11.2023г.

Мухамед Камелдин Абед

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

9.

/29.11.2023г.

Радка Велева Петкова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

10.

/29.11.2023г.

Димитър Паунов Димитров

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

11.

/30.11.2023г.

Николай Георгиев Хоптеров

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

12.

/30.11.2023г.

Петко Янков Петков

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

13.

/.30.11.2023г.

Тодор Димитров Налбантов

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

14.

/30.11.2023г.

Еленка Спасова Петрова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

15.

/30.11.2023г.

Красимир Георгиев Терзиев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Общински съветници

1.

/13.11.2023г.

Петя Тодорова Маджарова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

2.

/13.11.2023г.

Светозар Колев Славчев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

3.

/14.11.2023г.

Ташко Вангелов Ташев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

4.

/15.11.2023г.

Стоянка Динкова Караславова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

5.

/16.11.2023г.

Илия Тодоров Ганчев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

6.

/16.11.2023г.

Асен Бориславов Кичуков

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

7.

/17.11.2023г.

Азис Нури Хасан

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

8.

/17.11.2023г.

Ангел Атанасов Папазов

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

9.

/17.11.2023г.

Янко Петков Петков

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

10.

/20.11.2023г.

Росица Тоскова Генова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

11.

/20.11.2023г.

Стефан Петров Геновски

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

12.

/21.11.2023г.

Делян Иванов Караславов

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

13.

/23.11.2023г.

Евгений Аргиров Караиванов

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

14.

/23.11.2023г.

Мурат Ахмед Али

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

15.

/23.11.2023г.

Юлия Георгиева Бялкова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

16.

/23.11.2023г.

Добрин Кръстев Кръстев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

17.

/23.11.2023г.

Тодор Начев Баръмов

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

18.

/23.11.2023г.

Димитър Иванов Иванов

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

19.

/23.11.2023г.

Димитрина Петкова Коюмджиева

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

20.

/23.11.2023г.

Александър Бисеров Иванов

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

21.

/23.11.2023г.

Сезгин Ариф Мехмед

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК


 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - МАНДАТ / 2019 – 2023 /


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

pdfРегистър на декларациите по ЗПКОНПИ


Кмет и заместник кметове

1. Николай Георгиев Митков – кмет община Първомай

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

2. Радослава Спасова Ставрева – зам. кмет

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

3. Ружди Фахри Салим – зам. кмет

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1


Кметове на кметства

1. Али Баджаклъ – кмет с.Буково

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

2. Ангел Хаджиев – кмет с.Езерово

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

3. Атанас Кръстев – кмет с.Брягово

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

4. Веселин Недев – кмет с.Православен

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

5. Георги Русев – кмет с.Виница

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

6. Димитър Димитров – кмет с.Бяла река

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

7. Йордан Стоев – кмет с.Градина

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

8. Костадин Кротнев – кмет с.Дълбок извор

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

9. Мариана Колева – кмет с.Караджалово

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

10. Мухамед Абед – кмет с.Воден

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

11. Петко Петков – кмет с.Татарево

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

12. Радка Петкова – кмет с.Крушево

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

13. Тодор Налбантов – кмет с.Искра

Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2


Общински съветници

1. Ангел Атанасов Папазов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

2. Атанаска Стоянова Симеонова

   Декларация по чл. 35 ,ал. 1, т. 1

3. Бальо Кирев Балев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

4. Васил Николов Попов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

5. Величка Йорданова Чурчулиева

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

6. Гюлдание Дурмуш Мюмюн

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

7. Делян Иванов Караславов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

8. Дечко Иванов Петков

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

9. Димитър Недков Недев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

10. Добрин Кръстев Кръстев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

11. Евгений Аргиров Караиванов

   Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1

12. Илия Тодоров Ганчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

13. Маргарита Банова Давчева

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

14. Милена Ангелова Карадинева

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

15. Митко Христов Хубинов

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

16. Мурат Ахмед Али

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

17. Николай Шанков Бонев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

18. Росица Тоскова Генова

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

19. Светозар Колев Славчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

20.  Христо Стоилов Вълчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

21. Чавдар Петров Здравчев

   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1