Общински съвет при Община Първомай мандат / 2023 - 2027г. /

Утвърден състав на Постоянните комисии при Общински съвет гр.Първомай / 2023 - 2027 /


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

ПК „Правни въпроси”

ПК „Здравеопазване и социални дейности”

ПК „Общинска собственост и инвестиции”

ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”


Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 3


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – Делян Иванов Караславов  / МК „БСП за България”

Зам.председател – Ташко Вангелов Ташев / Коалиция ПП-ДБ

Членове:

1. Александър Бисеров Иванов / ПП „ГЕРБ”

2. Илия Тодоров Ганчев / МК СДС/БЗНС/

3. Д-р Добрин Кръстев Кръстев / МК „БСП за България”


ПК „Правни въпроси”

Председател – Стоянка Динкова Караславова / МК „БСП за България”

Зам.председател – Мурат Ахмед Али / ПП ДПС

Членове:

1. Димитър Иванов Иванов / МК „БСП за България”

2. Росица Тоскова Генова / ПД „Социалдемократи”

3. Д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП „ГЕРБ”


ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – Д-р Добрин Кръстев Кръстев / МК „БСП за България”

Зам.председател – Д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП „ГЕРБ”

Членове:

1. Юлия Георгиева Бялкова / МК „БСП за България”

2. Сезгин Ариф Мехмед / ПП ДПС

3. Димитрина Петкова Коюмджиева / Коалиция ПП-ДБ


ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – Мурат Ахмед Али / ПП ДПС

Зам.председател – Асен Бориславов Кичуков / ПП „ГЕРБ”

Членове:

1. Димитрина Петкова Коюмджиева / Коалиция ПП-ДБ

2. Делян Иванов Караславов / МК „БСП за България”

3. Стоянка Динкова Караславова / МК „БСП за България”


ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Росица Тоскова Генова / ПД „Социалдемократи”

Зам.председател – Янко Петков Петков / МК „БСП за България”

Членове:

1. Сезгин Ариф Мехмед / ПП ДПС

2. Юлия Георгиева Бялкова / МК „БСП за България”

3. Стефан Петров Геновски / МК „БСП за България”


ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Илия Тодоров Ганчев / МК СДС/БЗНС/

Зам.председател – Ангел Атанасов Папазов / ПД Социалдемократи

Членове:

1. Янко Петков Петков / МК „БСП за България”

2. Азис Нури Хасан / ПП ДПС

3. Тодор Начев Баръмов / МК „БСП за България”


ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – Александър Бисеров Иванов / ПП „ГЕРБ”

Зам.председател – Тодор Начев Баръмов / МК „БСП за България”

Членове:

1. Стефан Петров Геновски / МК „БСП за България”

2. Ангел Атанасов Папазов / ПД „Социалдемократи”

3. Евгений Аргиров Караиванов / МК СДС/БЗНС/


ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Ташко Вангелов Ташев  / Коалиция ПП-ДБ

Зам.председател – Димитър Иванов Иванов / МК „БСП за България”

Членове:

1. Евгений Аргиров Караиванов / МК СДС/БЗНС/

2. Асен Бориславов Кичуков / ПП „ГЕРБ”

3. Азис Нури Хасан / ПП ДПС


 

Общински съвет при Община Първомай мандат / 2019 - 2023г. /

Утвърден състав на Постоянните комисии при Общински съвет гр.Първомай / 2019 - 2023 /


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

ПК „Правни въпроси”

ПК „Здравеопазване и социални дейности”

ПК „Общинска собственост и инвестиции”

ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”


Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 3


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – Делян Иванов Караславов  / Коалиция БСП за България

Зам.председател – Димитър Недков Недев / ГЕРБ

Членове:

Добрин Кръстев Кръстев / Коалиция  БСП за България

Илия Тодоров Ганчев / ПП СДС

Митко Христов Хубинов / ЗС „Ал.Стамболийски“


ПК „Правни въпроси”

Председател – Светозар Колев Славчев / Коалиция  БСП за България

Зам.председател – Ангел Атанасов Папазов / СДП

Членове:

Мурат Ахмед Али / ПП ДПС

Чавдар Петров Здравчев / ГЕРБ

Николай Шанков Бонев / Коалиция БСП за България


ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – Добрин Кръстев Кръстев / Коалиция БСП за България

Зам.председател – Митко Христов Хубинов / ЗС „Ал.Стамболийски“

Членове:

Гюлдание Дурмуш Мюмюн / ПП ДПС

Атанаска Стоянова Симеонова / Коалиция БСП за България

Бальо Кирев Балев / ГЕРБ


ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – Мурат Ахмед Али / ПП ДПС

Зам.председател – Росица Тоскова Генова / СДП

Членове:

Светозар Колев Славчев / Коалиция  БСП за България

Делян Иванов Караславов / Коалиция БСП за България

Милена Ангелова Карадинева / ГЕРБ


ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Чавдар Петров Здравчев / ГЕРБ

Зам.председател – Росица Тоскова Генова / СДП

Членове:

Величка Йорданова Чурчулиева / Коалиция БСП за България

Атанаска Стоянова Симеонова / Коалиция БСП за България

Дечко Иванов Петков / СДП


ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Илия Тодоров Ганчев / СДС

Зам.председател – Балю Кирев Балев / ГЕРБ

Членове:

Николай Шанков Бонев / Коалиция БСП за България

Русин Кирилов Христов / ГЕРБ

Ангел Атанасов Папазов / СДП


ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – Милена Ангелова Карадинева / ГЕРБ

Зам.председател – Евгений Аргиров Караиванов / ПП СДС

Членове:

Димитър Недков Недев / ГЕРБ

Маргарита Банова Давчева / ЗС „Ал.Стамболийски“

Величка Йорданова Чурчулиева / Коалиция БСП за България


ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Дечко Иванов Петков  / СДП

Зам.председател – Русин Кирилов Христов / ГЕРБ

Членове:

Гюлдание Дурмуш Мюмюн / ПП ДПС

Евгений Аргиров Караиванов / ПП СДС

Маргарита Банова Давчева / ЗС „Ал.Стамболийски“


ПК „Противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси“

Председател – Светозар Колев Славчев / Коалиция  БСП за България

Зам.председател – Дечко Иванов Петков / СДП

Членове:

 1. Евгений Аргиров Караиванов / ПП СДС
 2. Мурат Ахмед Али / ПП ДПС
 3. Николай Шанков Бонев / Коалиция БСП за България
 4. Маргарита Банова Давчева / ЗС „Ал.Стамболийски“
 5. Чавдар Петров Здравчев / ГЕРБ

Местна комисия към Общинския съвет на община Първомай по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

Председател: Росица Тоскова Генова – общински съветник;

Зам.председател: Атанаска Стоянова Симеонова - общински съветник;

Секретар: Веселина Колева Пашева – Общинска администрация;

Членове:   

 1. Гюлдание Дурмуш Мюмюн - общински съветник;
 2. Маргарита Банова Давчева - общински съветник;
 3. Димитър Недков Недев – общински съветник;
 4. Илия Тодоров Ганчев – общински съветник.

 

Общински съвет при Община Първомай мандат / 2015 - 2019г. /

Утвърден състав на Постоянните комисии при Общински съвет гр.Първомай мандат / 2015 – 2019 /


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”;

ПК „Правни въпроси и евроинтеграция”;

ПК „Здравеопазване и социални дейности”;

ПК „Общинска собственост и инвестиции”;

ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”;

ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”;

ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”;

ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”.


Постоянните комисии са в състав:

Председател – 1

Зам.председател – 1

Членове – 3


ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Председател – д-р Митко Христов Хубинов / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Зам.председател – Делян Иванов Караславов / ПП БСП

Членове:

 1. Росица Тоскова Генова / ПП СДП
 2. Красимира Александрова Александрова / ПП ГЕРБ
 3. Милена Ангелова Карадинева / ПП ГЕРБ

ПК„Правни въпроси ”

Председател – Светозар Колев Славчев / ПП БСП

Зам.председател – Христо Стоилов Вълчев / ПП ГЕРБ

Членове:

 1. Димчо Атанасов Велев / ПП ГЕРБ
 2. Делян Иванов Караславов / ПП БСП
 3. Мурат Ахмед Али / ПП ДПС

ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател – д-р Атанаска Стоянова Симеонова / ПП БСП

Зам.председател – д-р Митко Христов Хубинов / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

 1. д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП ГЕРБ
 2. Красимир Николаев Ямалиев / ПП ГЕРБ
 3. Величка Йорданова Чурчулиева / ПП БСП

ПК „Общинска собственост и инвестиции”

Председател – Петър Запрянов Ганев / МК „Възраждане”

Зам.председател – Маргарита Банова Давчева / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”

Членове:

 1. Христо Стоилов Вълчев / ПП ГЕРБ
 2. Иванка Димитрова Петкова / ПП СДП
 3. д-р Атанаска Стоянова Симеонова / ПП БСП

ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси”

Председател – Росица Тоскова Генова / ПП СДП

Зам.председател – Чавдар Петров Здравчев / ПП ГЕРБ

Членове:

 1. д-р Петя Тодорова Маджарова / ПП ГЕРБ
 2. Величка Йорданова Чурчулиева / ПП БСП
 3. Петър Запрянов Ганев / МК „Възраждане”

ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”

Председател – Ресми Мюмюн Саид / ПП ДПС

Зам.председател – Светозар Колев Славчев / ПП БСП

Членове:

 1. Маргарита Банова Давчева / ПП ЗС „Ал.Стамболийски”
 2. Димчо Атанасов Велев / ПП ГЕРБ
 3. Чавдар Петров Здравчев / ПП ГЕРБ

ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги”

Председател – Красимира Александрова Александрова / ПП ГЕРБ

Зам.председател – Янко Диков Диков / МК „Възраждане”

Членове:

 1. Маринка Иванова Бояджиева / ПП БСП
 2. Иванка Димитрова Петкова / ПП СДП
 3. Ресми Мюмюн Саид / ПП ДПС

ПК „Земеделие, горско стопанство и екология”

Председател – Красимир Николаев Ямалиев / ПП ГЕРБ

Зам.председател – Мурат Ахмед Али / ПП ДПС

Членове:

 1. Милена Ангелова Карадинева / ПП ГЕРБ
 2. Маринка Иванова Бояджиева / ПП БСП
 3. Янко Диков Диков / МК „Възраждане”