ОТЧЕТИ МАНДАТ / 2023 – 2027 /


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.


ОТЧЕТИ МАНДАТ / 2019 – 2023 /


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.


ОТЧЕТИ МАНДАТ / 2015 – 2019 /


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода

01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода

01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода

01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.


pdfОтчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода

05.11.2015 г. – 30.06.2016 г.