МАНДАТИ 2019-2023г. /  2023 – 2027 г. - КОНТРОЛ ПО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ


pdfОПРЕДЕЛЕНИЕ № 942/29.01.2024 г., АДМ. ДЕЛО № 117/2024 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, 29-ТИ СЪСТАВ – / Публикувано на 05.02.2024 г. /


pdfПисмо Областен управител Пловдив - вх.  № 53-0-280 от 29.12.2023 г. – / Публикувано на 03.01.2024 г. /


pdfПисмо Областен управител Пловдив - вх. № AK-01-80-#4 от 03.05.2023 г. – / Публикувано на 16.05.2023 г. /


pdfОПРЕДЕЛЕНИЕ № 108/13.01.2023 г., АДМ. ДЕЛО № 2505/2022 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – ХХVI КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ – / Публикувано на 31.01.2023 г. /


pdfОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1506/04.10.2022 г., АДМ. ДЕЛО № 2120/2022 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – VI СЪСТАВ – / Публикувано на 30.01.2023 г. /


pdfПисмо Областен управител вх. № 06-00-280 от 09.09.2022 г. и Заповед № АК-04-7/29.09.2022 г. – / Публикувано на 10.09.2022 г. /


pdfЗаповед № АК-04-4/09.08.2022 г. на Областен управител – Пловдив – / Публикувано на 12.08.2022 г. /


pdfПисмо Областен управител вх. № 06-00-244 от 20.07.2022 г. – / Публикувано на 23.07.2022 г. /


pdfПисмо Областен управител вх. № 53-0-91 от 22.06.2022 г. – / Публикувано на 23.06.2022 г. /


pdfОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1513/12.10.2021 г., АДМ. ДЕЛО № 2553/2021 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – VIII СЪСТАВ – / Публикувано на 12.12.2021 г. /


pdfПисмо Областен управител вх. № 06-00-190 от 03.09.2021 г. – / Публикувано на 05.09.2021 г. /


pdfПисмо Областен управител вх. № 53-0-115 от 26.07.2021 г. – / Публикувано на 02.08.2021 г. /


pdfПРОТОКОЛ № 1615/30.09.2020 г., АДМ. ДЕЛО № 71/2020 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – II ОТД., Х СЪСТАВ – / Публикувано на 14.10.2020 г. /


pdfОПРЕДЕЛЕНИЕ № 564/22.04.2020 г., АДМ. ДЕЛО № 3867/2019 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – II ОТД., VII СЪСТАВ – / Публикувано на 14.10.2020 г. /


pdfРЕШЕНИЕ № 2273 / 12.11.2019 г., АХД № 2085 / 2019 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVI - ти СЪСТАВ  – / Публикувано на 13.12.2019 г. /


pdfРЕШЕНИЕ № 2272 / 12.11.2019 г., АХД № 2097 / 2019 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVI - ти СЪСТАВ  – / Публикувано на 13.12.2019 г. /


pdfРЕШЕНИЕ № 1893/10.10.2019 г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1103/2019 г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XII - ти СЪСТАВ – / Публикувано на 13.12.2019 г. /


pdfМандат 2023 - 2027г. - Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет гр.Първомай


pdfМандат 2019 - 2023г. - Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет гр.Първомай


pdfМандат 2015 - 2019г. - Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет гр.Първомай