Търгове

Размер на шрифта: A A A

Обява № 5

pdfНа основание чл.16, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г., Решение № 229/12.07.2017г. и Решение № 301/29.03.2018г. на ОбС гр.Първомай.На 20.06.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Обява № 4

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 303/29.03.2018г., Решение № 304/29.03.2018г. и Решение № 305/29.03.2018г. по Протокол № 32 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай.На 30.05.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Обява № 3

pdfНа основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, На 04.05.2018г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Обява № 2

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 292/28.02.2018г. по Протокол № 31 и Решение № 293/28.02.2018г. по Протокол № 31 на ОбС гр.Първомай. На 30.03.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Обява № 1

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № 260/30.11.2017г., Решение № 261/30.11.2017г. по Протокол № 28 и Решение № 251/29.09.2017г. по Протокол № 26 на ОбС гр.Първомай.На 30.01.2018г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233