Профил на купувача за Електронни обществени поръчки след 12.06.2020г. >>


pdfВътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки в община Първомай


Профил на купувача след 01.10.2014г. >>


Профил на купувача до 30.09.2014г. >>


pdfГрафик за планиране и провеждане на обществени поръчки в община Първомай през 2024г.


pdfГрафик за планиране и провеждане на обществени поръчки в община Първомай през 2023г.


pdfГрафик за планиране и провеждане на обществени поръчки в община Първомай през 2022г. / Актуализиран – 23.12.2022г. /

pdfГрафик на планираните за провеждане обществени поръчки в община Първомай през 2022г. / Актуализиран – 03.11.2022г. /

pdfГрафик на планираните за провеждане обществени поръчки в община Първомай през 2022г.


pdfАктуализиран график на планираните за провеждане обществени поръчки в община Първомай през 2021г.

pdfГрафик на планираните за провеждане обществени поръчки в община Първомай през 2021г.


pdfГрафик на планираните за провеждане обществени поръчки в община Първомай през 2020г.


pdfГрафик на планираните за провеждане обществени поръчки в община Първомай през 2019г.