Деловодна справка на Община Първомай

Деловодна справка - портал предоставящ , достъп до електронни услуги на община Първомай

Деловодна справка

За да използвате деловодната справка на Община Първомай online, въведете Вашият регистрационен номер и код за достъп, който можете да получите на Гише 2 - (Деловодство)


Записване за приемен ден

Използвайте този формуляр за записване за приемните дни на кмета и заместник кветовете на Община Първомай.

Заявление за записване за приемен ден


Mнения, предложения, сигнали

Използвайте този формуляр за да изпратите мнение, предложение или сигнал до Община Първомай.

Заявление за подаване на предложения и сигнали


Местни данъци и такси към Община Първомай

Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН".
ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в XXX.
В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.

Проверете Вашите задължения тук


Единен портал за достъп до електронни административни услуги

https://egov.bg/wps/portal