Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2021 година


Годишен отчет на бюджет на община Първомай за 2021 година / Публикувано на 04.10.2022г. /

pdfСборен баланс на Община Първомай към 31.12.2021 г.

pdfОбяснителна записка към годишен финансов отчет за 2021 г.

pdfДоклад за финансово-икономическото състояние към 31.12.2021 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

pdfОтчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г.

pdfОдитен доклад на Сметна палата - ГФО 2021 г.


pdfГодишен финансов отчет на сдружение за СВРС в община Първомай за 2021г. / Публикувано на 28.06.2022г. /


pdfОтчет на изплатените от Кмета на община Първомай компенсации и субсидии за обществен превоз / Публикувано на 15.03.2022г. /


pdfИнформация за плащания по Себра за 2021г.


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г. / Публикувано на 13.01.2022г. / 

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2021г. / Публикувано на 16.12.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. / Публикувано на 12.11.2021г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. / Публикувано на 29.10.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. / Публикувано на 13.10.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2021г. / Публикувано на 24.09.2021г. /


pdfПротокол от публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай за 2020 г., проведено на 17.08.2021 г. от 14.00 ч в Пленарна зала на общината / Публикувано на 18.08.2021г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021г. / Публикувано на 12.08.2021г. /


pdfПокана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.

pdfПриложение 1 – Държавни приходи – Отчет към 31.12.2020г.

pdfПриложение 2 – Държавни разходи – Отчет към 31.12.2020г.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2020г. – Отчет към 31.12.2020г. / Публикувано на 09.08.2021г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. / Публикувано на 05.08.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. / Публикувано на 14.07.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021г. / Публикувано на 11.06.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021г. / Публикувано на 13.05.2021г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. / Публикувано на 11.05.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. / Публикувано на 13.04.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021г. / Публикувано на 15.03.2021г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021г. / Публикувано на 15.02.2021г. /


pdfРешение № 146 от 25.02.2021 година на Общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2021 година / Публикуван на 02.03.2021г. /

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2021 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по параграф 40-00

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2021 година

pdfПриложение 6 – Културен календар на община Първомай за 2021 година

pdfПриложение 7 – Субсидии за организации с нестопанска цел за 2021 година

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски

pdfПриложение 10 – Годишен разчет за сметките за средства от ЕС по Оперативни програми за 2021 година

pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2021 година

pdfПриложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2020 година


pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2021 година, проведено на 12.02.2021 година от 14:00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Първомай /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfПокана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Първомай /Публикувано на 04.02.2021 г./

Проект на бюджет на община Първомай за 2021 година /Публикувано на 04.02.2021 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2021 година


Проект на бюджет на община Първомай за 2021 година /Публикувано на 21.01.2021 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2021 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233