Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2024 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2024г. / Публикувано на 17.05.2024г. /


rarТримесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024г. / Публикувано на 30.04.2024г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024г. / Публикувано на 12.04.2024г. /


pdfОтчет на изплатените от Кмета на община Първомай компенсации и субсидии за обществен превоз – 2023г. / Публикувано на 18.03.2024г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2024г. / Публикувано на 14.03.2024г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2024г. / Публикувано на 20.02.2024г. /


pdfРешение № 41 от 15.02.2024 година по протокол № 6 на Общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2024 година / Публикувано на 16.02.2024г. /

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение № 3 Инвестиционна програма 2024

pdfПриложение № 4  Разшифровка капиталови разходи финансирани от приходи по § 40-00

pdfПриложение № 5 Численост и заплати 2024

pdfПриложение № 6 Културен календар 2024

pdfПриложение № 7 Субсидии за ЮЛНЦ 2024

pdfПриложение № 8 Списък на длъжностите и лицата 2024

pdfПриложение № 9 Списък на педагогически персонал с право на пътни 2024 г.-ПМС

pdfПриложение № 10 Индикативен разчет на сметките от ЕС 2024

xlsxПриложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза 2025-2027

pdfПриложение № 12 Разпоредители с бюджет от по-ниска степен 2024

pdfПриложение № 13 A Просрочени задължения към 31.12.2023 г.

pdfПриложение № 13 Просрочия към 31.12.2023 г.

pdfСпортен календар - 2024

pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2024 година, проведено на 25.01.2024 година от 11:00 часа в Пленарна зала на Община Първомай /Публикувано на 26.01.2024 г./


pdfПокана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2024 г. на Община Първомай /Публикувано на 18.01.2024 г./

Проект на бюджет на община Първомай за 2024 година /Публикувано на 18.01.2024 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2024 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233