Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2022 година


pdfПротокол от публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай за 2021 г., проведено на 17.08.2022 г. от 13.30 ч. в Пленарна зала на общината / Публикувано на 18.08.2022г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2022г. / Публикувано на 17.08.2022г. /


pdfПокана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.

pdfПриложение 1 – Държавни приходи – Отчет към 31.12.2021г.

pdfПриложение 2 – Държавни разходи – Отчет към 31.12.2021г.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2021г. – Отчет към 31.12.2021г. / Публикувано на 09.08.2022г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. / Публикувано на 09.08.2022г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. / Публикувано на 15.07.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022г. / Публикувано на 13.06.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2022г. / Публикувано на 17.05.2022г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. / Публикувано на 17.05.2022г. /


pdfРешение № 283 от 14.04.2022 година на Общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2022 година / Публикувано на 19.04.2022г. /

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2022 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по параграф 40-00

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2022 година

pdfПриложение 6 – Културен календар на община Първомай за 2022 година

pdfПриложение 7 – Субсидии за организации с нестопанска цел за 2022 година

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски

pdfПриложение 10 – Годишен разчет за сметките за средства от ЕС по Оперативни програми за 2022 година

pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2022 година

pdfПриложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2021 година

pdfСпортен календар на Община Първомай за 2022 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. / Публикувано на 12.04.2022г. /


pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2022 година, проведено на 30.03.2022 година от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Първомай /Публикувано на 01.04.2022 г./

pdfПокана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2022 г. на Община Първомай /Публикувано на 17.03.2022 г./

Проект на бюджет на община Първомай за 2022 година /Публикувано на 17.03.2022 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2022 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2022г. / Публикувано на 15.03.2022г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2022г. / Публикувано на 16.02.2022г. /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233