Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2021 година


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021г. / Публикувано на 15.02.2021г. /


pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2021 година, проведено на 12.02.2021 година от 14:00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Първомай /Публикувано на 15.02.2021 г./

pdfПокана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Първомай /Публикувано на 04.02.2021 г./

Проект на бюджет на община Първомай за 2021 година /Публикувано на 04.02.2021 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2021 година


Проект на бюджет на община Първомай за 2021 година /Публикувано на 21.01.2021 г./

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2021 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233