Новини

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И О"НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894г. - гр. ПЪРВОМАЙ" - ЕСЕННИ ПРАЗНИЦИ "ПЪРВОМАЙ 2020"

pdfЕСЕННИ ПРАЗНИЦИ "ПЪРВОМАЙ 2020" – ПРОГРАМА

Община Първомай продължава да предоставя мобилни здравно-социални услуги по проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

pdfОбщина Първомай е бенефициент по проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай – Компонент 4”. Основна дейност по проекта е предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

pdfПреброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

docxЗаявление за изтегляне

docxСъгласие за обработване на лични данни

16 септември, е обявен за ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ! Целта е в този ден да няма загинали при пътни инциденти.

pdfМотото през 2020 г. е „Stay alive and save lives”, като за Република България е „Остани жив! Пази живота!“

Проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ продължава до края на месец октомври

pdfПродължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция социално подпомагане.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ по случай Първия учебен ден – 15.09.2020Г.

pdf15 септември е най-вълнуващият празник за българското училище. Първият учебен ден е много специален за всеки от нас, защото е символ на почитта  към знанието и образованието.

Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2020 г.

pdfОбщина Първомай организира велопоход ,,Избери как да се придвижиш!“, по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай

Заповед № РД-01-489/ 31.08.2020 на Министъра на здравеопазването

pdfПо заповед № РД-01-489/ 31.08.2020 на Министъра на здравеопазването се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

ПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Първомай за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

pdfПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Първомай за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

pdfПроект: План за интегрирано развитие на Община Първомай за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Заповед №РД-20-119/12.08.2020г. на Областен кризисен щаб и във връзка със задълбочаваща се епидемична обстановка в област Пловдив

pdfСъгласно Заповед №РД-20-119/12.08.2020г. на Областен кризисен щаб и във връзка със задълбочаваща се епидемична обстановка в област Пловдив, при предстоящи масови мероприятия с публичен характер (футболни срещи, концерти, сценични прояви и др.) е задължително носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г.

pdfНа основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредба за условията н реда за съставяне иа тригодишни бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, председателят на Общински съвет на община Първомай, кани жителите на общината на публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

pdfПриложение 1 – Държавни приходи – Отчет към 31.12.2019г.

pdfПриложение 2 – Държавни разходи – Отчет към 31.12.2019г.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2019 г. – Отчет към 31.12.2019г.

ЗАПОВЕД № РД-01-452/04.08.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233