Новини

Размер на шрифта: A A A

Статистическо изследване ,,Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023г.”

    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Уведомяваме Ви, че Министерството на земеделието и храните / МЗХ/ чрез отдел ,,Агростатистика” към Главна дирекция

Община Първомай спечели проект за енергийна ефективност на сградата на общината

Поредният одобрен проект за Община Първомай! Проектът цели подобряване на енергийна ефективност и е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Държавен фонд „Земеделие“.

Проведе се традиционният турнир по футбол на малки врати

   На 23 декември беше открита новата спортна площадка в кв.Дебър.

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 2023 – „МАГИЯТА НАРЕЧЕНА КОЛЕДА”

И ето ни отново тук, на прага на най-топлите и уютни празници и на прага на още една Нова година, изпълнена с неясноти, но и с много надежди.

КОЛЕДНО - НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МИТКОВ КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - 2024

      УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    В навечерието на светлите Коледни и Новогодишни празници  искам да Ви пожелая да бъдете здрави, сърцата  да са изпълнени с любов, а във всеки дом  да цари хармония!

Във връзка с получено предписание от ОДБХ - Пловдив, уведомяваме Ви, че в населените места: с.Караджалово, с.Бяла река, с. Православен, с.Брягово, с.Крушево, с.Градина и гр.Първомай

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Във връзка с получено предписание от ОДБХ - Пловдив, уведомяваме Ви, че в населените места:

Откриване на коледна изложба на Първомайските художници

На 19.12.2023 от 17:30 ч. във фоаето на НЧ „Св.св. Кирил и Методий“, беше открита Коледна изложба на Първомайските художници

Кметът награди класираните участници в конкурса „Весела Коледа за всички 2023”

     На 20 декември 2023 година, Игнажден, в присъствието на родители и учители, кметът Николай Митков връчи грамоти и предметни награди на класиралите се участници в конкурса ,,Весела Коледа за всички 2023”.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО от ръководството и служителите на „Районен център за трансфузионна хематология“ гр. Пловдив

pdfУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТКОВ, „Районен център за трансфузионна хематология“ гр. Пловдив,

Проведе се традиционният Коледен базар с благотворителна цел

    На 16 декември, под звуците на празнична музика, се състоя Коледния базар с благотворителна цел, организиран от Община Първомай съвместно с училища, детски градини и сдружения.

Резултати от конкурс за Коледна картичка

pdfВ конкурса за детско творчество „Весела Коледа за всички 2023“, организиран от Община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се включиха 160 деца с над 200 ръчно изработени картички.

Откриване на нова спортна площадка в кв.Дебър

pdfНа 23.12.2023г. /събота/ от 9:00ч., ще се състои откриването на новата спортна площадка в кв.Дебър.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233