Новини

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД № РД-01-603/13.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември  2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,

На 12 октомври в горното фоайе на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий-1894г.-гр. Първомай” бе открита изложба

pdfПо повод отбелязването на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН разработи проект на тема: Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България. 

12 октомври – Ден на българската община

pdfПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ КЪМ ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЪРВОМАЙ

На 12 октомври 1882 година Княжество България приема Закон за общините и градското управление, който поставя основите на дейността на местните и държавни власти. На този ден общините в България отбелязват своя празник.

Нови услуги за гражданите

  След сключено споразумение между кмета на Община Първомай и Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общината прие да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Новият офис се намира на първия етаж, в западното крило на сградата на общината.

Набират се преброители за Преброяване 2021

Започна набирането на преброители за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

Киноложка изложба – Първомай 2020

pdfПод патронажа на кмета на общината Николай Митков, на 03-04 октомври 2020 година на стрелковия комплекс на ЛРД ,,Марица”, кв.Дебър се проведе V-та по ред Киноложка изложба.

На 05.10.2020 г. /понеделник/ от 14:30 до 16:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет /ст. 204А, ет. 2/ ще се състои среща с Борис Ячев

На 05.10.2020 г. /понеделник/ от 14:30 до 16:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет /ст. 204А, ет. 2/ ще се състои среща с Борис Ячев – народен представител от област Пловдив и председател на Комисията за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика към Народното събрание на Р България.

35-ТИ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

pdfНа 27 септември 2020г. в град София на откритата сцена на театър „Сълза и смях” се проведе 35-тия конгрес на Съюза на народните читалища в България.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИ ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

pdfПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Нов път ще свързва с.Воден и с.Сусам

pdfДнес кметът на Община Минерални бани  Мюмюн Искендер и кметът на Община Първомай Николай Митков направиха първа копка на трасето, което ще свързва с.Воден и с.Сусам. 

Традиционен велопоход до язовир Брягово - 22 септември 2020г.

pdfВъв връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2020г., която се реализира с подкрепата на Европейската комисия и Генерална дирекция „Мобилност и транспорт",

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПО СЛУЧАЙ 22 септември - Ден на Независимостта!

pdf22 септември е  паметна дата в българската история! Навършват се 112 години от Независимостта на България.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233