Новини

Размер на шрифта: A A A

В Деня на народните будители общинското ръководство поздрави читалищните служители и почете з.ч.д. Иван Караславов

   В Деня на народните будители кметът на общината Николай Митков, заместник-кметовете Радослава Ставрева и Хамди Мустафа и секретарят Ана Николова лично поздравиха читалищните служители на ОНЧ ,,Св.Св.Кирил и Методий-1894г.”, поднасяйки им цветя.

ОБЯВА за Гражданското възпоменание - Архангелова задушница

pdfОбява за гражданското възпоменание - Архангелова задушница - 05.11.2022

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ НИКОЛАЙ МИТКОВ - ПО СЛУЧАЙ 1 ноември - Ден на Народните будители!

pdfУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЯТЕЛИ, За мен е чест да Ви поздравя с отбелязването на 1 ноември - Деня на Народните будители!

Важно съобщение относно регистрация на водовземни съоръжения

pdfСъобщение относно регистрация на водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите.

docЗаявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите.

Полагане на асфалтови пластове на обект „Превантивен ремонт на път 1-8 у,Пловдив - Хасково ”

Полагане на асфалтови пластове на обект „Превантивен ремонт на път 1-8 у,Пловдив - Хасково ”, в участък между с. Поповица /км 253+200 / и гр. Първомай /км 265+000/

Жителите на с.Искра ще се радват на нов кът за отдих

    Жителите на село Искра имат нов кът за отдих, реализиран  в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2022 година”  в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Стартира проектът за обновяване на ,,МБАЛ – Първомай”

    Днес официално стартираха строително-ремонтните дейности за модернизиране на „МБАЛ – Първомай”.

Кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“

pdfПроект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Започнаха ремонтните дейности на четири улици в кв.Дебър

     В продължение на последователната си и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура, Община Първомай стартира дейности по асфалтиране на четири улици в кв.Дебър с обща дължина 1 км и 100м - ул. ,,Богомил”, ул.,,Босилек”, ул. ,,Антим I”, и ул.,,Крайречна”.

ПРОФ. ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ – НОСИТЕЛ НА НЛН ЗА ПРОЗА „ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ”- 2022

На 14 октомври се проведе Церемония по връчване на Национална литературна награда за проза на името на академик Георги  Караславов.

Кметът получи договора за проекта на МИГ - Първомай

    На 13 октомври 2022 година, на официална церемония  в сградата на Министерството на земеделието, министърът на земеделието

Започна изпълнение на Превантивен ремонт на път I-8 „София – Пловдив – гр. Хасковска област”

pdfВъв връзка със започването на Превантивен ремонт на път I-8 „София – Пловдив – гр. Хасковска област” ще бъде въведена временна организация на движение, поради дълготрайни ремонтни дейности, които ще се извършат с пълно затваряне на различните етапи, както следва:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233