Новини

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД № РД-01-626/27.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfСъс Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. , като се отменя Заповед РД-01-619/23.10.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-619/23.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfСъс Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 25.10.2020 г. до 30.11.2020 г. , като се отменя Заповед РД-01-611/22.10.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-15-646 / 23.10.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, ал. 2 и ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закон за здравето, Заповедите на Министъра на здравеопазването, издадени във връзка с обявената с Решение № 325 от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,

ЗАПОВЕД № РД-01-611/22.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfСъс Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г. , като се отменя Заповед РД-01-603/13.10.2020 г.

Призив на кмета към гражданите относно усложняващата се епидемична обстановка

   Уважаеми съграждани,

   Обръщам се към Вас, за да изразя своята тревога и да призова Вашата отговорност, за да се справим заедно с нарастващата епидемия от СOVID-19.

Кметът посрещна в кабинета си ръководителите на синдикалните организации в Община Първомай

  На 21.10.2020 година, при спазване на всички противоепидемични мерки, кметът Николай Митков посрещна в кабинета си ръководителите на синдикалните организации в общината – Бонка Хаджигенова – председател на Общинската организация на Сдружението на директорите в средното образование в Р България /СДСОРБ/, Атанаска Ботева – председател на Общинския координационен съвет на СБУ към КНСБ и Здравка Манолова – председател на Общински синдикат ,,Образование” към КТ ,,Подкрепа”.

ЗАПОВЕД № РД-01-609/21.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,

Решение № РД-20-157/19.10.2020 г. на областен управител на област Пловдив

pdfНа заседание, проведено на 19.10.2020 г. на Областен кризисен щаб (ОКЩ), сформиран със Заповед № РД-20-112/09.07.2020 г. на областен управител на област Пловдив, се взеха следните решения: 

ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ОБРАЗЦОВО „НЧ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г.-ГР. ПЪРВОМАЙ”

По повод връчването на НЛН за проза „Георги Караславов”-2020г. Централна общинска библиотека получи дарения от книги.

ХРИСТО СЛАВОВ Е НОСИТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА ПРОЗА „ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ”- 2020Г.

pdfНа 16 октомври бе връчена НЛН за проза „Георги Караславов”. В красивия месец октомври бяхме отново  заедно, за да потърсим и преоткрием  силата на словото.

Хранителни пакети за хора в нужда

pdfВъв връзка с реализирането на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, изпълнявана от Български Червен кръст на територията на област Пловдив, и на основание договор между БЧК и Агенцията за социално подпомагане, започна раздаване на хранителни пакети на нуждаещи се лица и семейства, по списък предоставен от АСП.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfОбщина Първомай, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани, чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай, кани местната общност - граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения, НПО и всички заинтересовани лица да участва в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19 Закона за общинския дълг

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233