Новини

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕДИ № РД-01-51 И № РД-01-52/26.01.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

Конкурс за ръчна изработка на мартеници

pdfОбщина Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират Конкурс за ръчна изработка на мартеници на тема: „ДА ОКИЧИМ ДЪРВОТО НА БАБА МАРТА”

Заповед РД-01-20 / 15.01.2021г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.

Проект ,,Патронажна грижа + в община Първомай”

   Община Първомай ще изпълнява дейности по проект „Патронажна грижа + в Община Първомай“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19  и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.

Традиции и обичаи на Богоявление

  Богоявление или Йордановден е един от най-големите християнски празници в българския календар. 

Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” BG05FMOP001-5.001

  Община Първомай кандидатства по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. с цел осигуряване на непрекъснатост на услугата, която стартира през 2020 година.

ЗАПОВЕД № РД-15-10/05.01.2021 Г. НА РАДОСЛАВА СТАВРЕВА - Заместник кмет на община Първомай и изпълняваща функциите на кмет съгласно Заповед № РД-15-2/04.01.2021г. на Кмета на община Първомай

pdfОтменям Заповед № РД-15-717/26.11.2020г. на Кмета на община Първомай относно забраната за провеждане на промишления и кооперативния пазар на територията на гр. Първомай.

Обръщение на Кмета на община Първомай по случай Коледно – Новогодишните празници

Скъпи съграждани, жители на община Първомай,

В края на всяка година претегляме свършено и несвършено, правим равносметка на това, което сме постигнали и очертаваме пътя за бъдещето.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЪРВОМАЙ ЗА 31.12.2020г. / ЧЕТВЪРТЪК /

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 31.12.2020 год. / четвъртък / РАБОТНОТО ВРЕМЕ НАОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЪРВОМАЙ ЩЕ Е КАКТО СЛЕДВА:

Заповед РД-01-726 / 23.12.2020г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед РД-01-726 / 23.12.2020г. на Министъра на здравеопазването - стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна.

Награди за децата с изяви на международни състезания и държавни първенства в областта на спорта през 2019 година

На 22.12.2020г. пред сградата община Първомай  двадесет и седем деца с изявени дарби в областта на спорта получиха парични награди.

Награди за най-добрите творби в конкурса „Коледна магия 2020”

pdfВ конкурса за детско творчество "Коледна магия 2020", организиран от Община Първомай и Местната комисия за борба

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233