Новини

Размер на шрифта: A A A

Установена стойност на естествен уран в питейната вода над определената максимална стойност

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с получено писмо от РЗИ относно извършен анализ на проба от питейна вода от централното водоснабдяване на с. Крушево, общ Първомай,

XXIIІ-ТИ ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА МУЗИКА И ПЕСЕН "ПЪРВОМАЙ 2023"

   XXIII-тия Празник на тракийската народна музика и песен „ПЪРВОМАЙ 2023” и традиционният есенен панаир ще се проведат на 7, 8 и 9 септември 2023 година.

   Програмата за празника ще бъде публикувана след 20 август 2023 година.

Стартираха ремонтни дейности на улица „Шипка” в село Виница

В изпълнение на инвестиционната програма започна ремонтът на ул. „Шипка” в село Виница.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2023 ГОДИНА

pdfНа основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай,

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г.

pdfНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 58, ал. 3 във връзка с чл. 59 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай,

Кметът Николай Митков поздрави Мария Вълканова от село Искра

    Кметът Николай Митков поздрави Мария Вълканова от село Искра по случай рождения и ден. На днешната дата – 10 август тя навършва 101 години.

Днес беше направена първа копка на новия мост над река Марица

   Днес беше направена символична първа копка на новото мостово съоръжение над река Марица при км 6+832 на път III-667 Плодовитово – Асеновград, в участъка между град Първомай и село Градина.

На 9 август ще бъде направена първа копка на новото мостово съоръжение над река Марица

    На 9 август от 10:00 часа ще бъде направена първа копка на така очакваното ново мостово съоръжение над река Марица.

Приключи асфалтирането на паркинга пред МЦ – Първомай

   Приключи асфалтирането на паркинга пред МЦ I – Първомай.

Кметът Николай Митков: ,,Готово е разрешението за строеж на моста над река Марица”

    Благодарение на настойчивостта на общинското ръководство и проведените срещи на кмета на общината Николай Митков с регионалния министър, на 02.08.2023 година беше издадено Разрешението за строеж на новия мост над река Марица.

Стартира изграждането на първото мини футболно игрище в Първомай

    Започна изграждането на първото мини футболно игрище на територията на общината, а средствата са изцяло осигурени от Министерството на младежта и спорта.

ПОКАНА за участие в информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0079-C01

pdfСдружение „Местна инициативна група – МИГ Първомай - Димитровград”, кани всички  заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития - работни срещи и обществени обсъждания във връзка с изпълнение  на  проект № BG06RDNP001-19.610-0079-C01 „Проект за подготвителни дейности за изготвяне на стратегия на МИГ”

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233