Новини

Размер на шрифта: A A A

Класиране на участниците в конкурса за изработка на мартеници „Да украсим дървото на Баба Марта“

pdfЗа участие в конкурса, организиран от Община Първомай и МКБППМН, постъпиха 83 мартеници, изработени от 61 участника.

Поклон пред паметта и подвига на ВАСИЛ ЛЕВСКИ – АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА

    Днес свеждаме глава за почит пред Апостола на българската свобода – Васил Левски.

Аварийно-възстановителни дейности по почистване на коритото на р. Бяла река

    Започнаха аварийно-възстановителните работи по почистване и възстановяване на проводимостта на коритото на река Бяла река в регулационните граници на село Караджалово, община Първомай.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА НАЙ - ДОБРО ДОМАШНО ВИНО ОТ РЕКОЛТА 2020

Поради епидемичната обстановка не успяхме да проведем XVII Празник на виното и винопроизводството, но Конкурсът за най- добро домашно вино от реколта 2020 се осъществи благодарение частните винопроизводители от общината.

Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016 поднови дейността си

  Сдружение с нестопанска цел  ,,Местна инициативна група - МИГ Първомай” е учредено съгласно Решение № 96/ 24.03.2017г. на Окръжен съд Пловдив по фирмено дело №33/2017г. През годините сдружението не е осъществявало дейност, поради липса на осигурено финансиране от оперативни програми към Европейския съюз.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Община Първомай в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“ и в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А,

че от 15.02.2021 г. стартира процедура за прием на документи от лица/или техни законни представители, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ-2021

pdfОбщина Първомай, на основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани, чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай,

Конкурс за най-добро домашно вино от реколта 2020 година

pdfОбщина Първомай и Образцово „НЧ Св. св. Кирил и Методий-1894г.-гр. Първомай“ организират конкурс за най-добро домашно вино от реколта 2020 година

Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Първомай за 2021 година

pdfНа основание чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Първомай Николай Митков кани местната общност за участие в публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2021 година на Община Първомай.

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

АКЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ

АКЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ

02.02.2021г. /вторник/

от 9.00 - 12.30 ч. в МБАЛ – Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233