Новини

Размер на шрифта: A A A

Одит на ПДИ за активната прозрачност на 562 административни структури - 2020

В периода 10 февруари – 15 април 2020 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

ЗАПОВЕД № РД-01-250 / 05.05.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfИзменение и допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г.,

ЗАПОВЕД № РД-15-266 / 04.05.2020г. на Кмета на община Първомай

pdfИзменям и допълвам заповед № РД-15-176/20.03.2020г. на кмета на община Първомай, изменена и допълнена със Заповед №РД-15-182/23.03.2020г., Заповед №РД-15-192/27.03.2020г., Заповед №РД-15-227/08.04.2020г. и Заповед № РД-15-259/27.04.2020г., както следва:

Поздравителни адреси по случай 1 май – празника на Първомай

pdfПоздрав от г-н Николай Митков – Кмет на община Първомай по случай празника на града

ЗАПОВЕД № РД-15-259 / 27.04.2020 г. на Кмета на община Първомай

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО - РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН“ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, ПЛОВДИВ

pdfС настоящото писмо, бихме искали да изразим благодарността на служителите от РУ ЮЦР Пловдив за оказаната помощ и съдействие при обезпечаване реда в пощенските станции, в периодите на изплащане на пенсии и социални помощи през април 2020 г.

Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfНа основание чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

Практически насоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се вирус COVID-19

Видеоклип -  лекция на д-р Симидчиев - пулмолог, интернист с дългогодишен опит в областта на белодробната функционална диагностика от Медицински институт на МВР - София.

Покана за участие в процедура за избор на кандидати за членове на Съвет на децата

pdfДържавната агенция за закрила на детето, Областна администрация Пловдив, със съдействието на община Първомай обявява покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво.

Министърът на здравеопазването издаде заповед № РД-01-224/16.04.2020г.

pdfМинистърът на здравеопазването издаде заповед № РД-01-224/16.04.2020г., с която от 17.04.2020 г. въвежда допълнителни противоепидемични мерки на територията на София град

Заповед № РД-01-218 от 15.04.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО за изменение на Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г., доп. със Заповед № РД-01- 199 от 11.04.2020 г.

pdfНа основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и във връзка с усложняващата се

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Първомай кани местната общност

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Първомай кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233