Новини

Размер на шрифта: A A A

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Община Първомай и Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий–1894г.” отбелязаха празника с поднасяне на цветя на паметниците на загиналите за свободата в Първомай.

ЗАПОВЕД № РД-01-277 / 26.05.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfМинистърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и отменя Заповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД-15-305 / 26.05.2020 г. на Кмета на община Първомай

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-15-296/21.05.2020 г. на Кмета на Община Първомай, Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Честит празник на славянската писменост, на българската просвета и култура!

24 – ти май „Ден на славянската писменост и култура” е не само паметна дата в българската история, но и празник, в който ние, под звуците на „Върви народе възродени!”, се прекланяме пред силата и славата на българското слово.

ЗАПОВЕД № РД-15-302 /22.05.2020 Г., поправяща ЗАПОВЕД № РД-15-293 /20.05.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г.

Заповеди № РД-01-272 от 20.05.2020 г. и № РД-01-270 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и указания

pdfЗаповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-270 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД № РД-15-293 /20.05.2020 г. на Кмета на община Първомай

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на

Заповед № РД-01-271 от 19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfНа основание чл. 61, ал. 7, 9 и 12 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с предложение на главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЕД № РД-01-268 / 15.05.2020г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 63, ал. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

Заповед № РД-15-286 / 14.05.2020 г. на Кмета на община Първомай

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България

ЗАПОВЕДИ ОТ № РД-01-262 ДО № РД-01-265 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

Заповеди № РД-01-259 / 11.05.2020 г. и № РД-01-256 / 11.05.2020 г. на Министърът на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-259 / 11.05.2020 г.: Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233