Новини

Размер на шрифта: A A A

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И ЛЮБИТЕЛИ НА ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА МУЗИКА И ПЕСЕН!

Съгласно Културния календар на Община Първомай, на 10, 11 и 12 септември 2020 г. бе предвидено да се проведе XXII Празник на тракийската народна музика и песен „Първомай 2020”, заедно с традиционния есенен първомайски панаир.

ЗАПОВЕД № РД-01-447/31.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЕДИ № РД-01-402 ДО № РД-01-405 ОТ 15.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfЗаповед № РД-01-402 от 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-403 от 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД № РД-01-399/12.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 на Министъра на здравеопазването

pdfМинистъра на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-393/09.07.2020 съгласно, която считано от утре, 10 юли, не се разрешават посещенията на закрито в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения.

Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната

pdfЗАПОВЕД № -04-11-62 ОТ 06.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Поздравителен адрес на Кмета на община Първомай към зрелостниците от Випуск – 2020г.

pdfПоздравителен адрес на Кмета на община Първомай към зрелостниците от Випуск – 2020г.

29-ти юни - Ден на безопасността на движението по пътищата

29-ти юни е Ден на безопасността на движението по пътищата. Правителството го обяви със специално решение. Идеята е да се популяризира темата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании.

От 22.06.2020г., носенето на предпазна маска е задължително на всички закрити обществени места

ЗАПОВЕДИ № РД-01-353 ОТ 22.06.2020 Г. И № РД-01-354 ОТ 22.06.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfЗАПОВЕД № РД-01-354 ОТ 22.06.2020 Г.

pdfЗАПОВЕД № РД-01-353 ОТ 22.06.2020 Г.

Носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата - кърпа, шал, шлем - е задължително на всички закрити обществени места, става ясно от заповед на здравния министър. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения.

Всички спортни мероприятия могат да се провеждат пред публика при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор при условията, посочени по-горе.

Правилото за до 50% заетост от общия капацитет на местата важи и за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, за провеждането на културни и развлекателни мероприятия на закрито и открито, за дискотеките и нощните заведения, както и за сватби, балове други масови събирания.

ЗАПОВЕД № РД-15-351 / 15.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfНа основание Заповед № 20-55/02.04.2020г. на Областен управител на област Пловдив, чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрацията ,чл.142 от Закона за горите и за осигуряване на пожарната безопасност и създаване на организация за гасенето на пожари в горските територии на Община Първомай.

ЗАПОВЕД № РД-01-337 / 13.06.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63. ал. 4, 5 и 11 и чл. 63 в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуапния кодекс, и във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

Стопани, желаещи да отглеждат селскостопански животни в лични стопанства – „ЗАДЕН ДВОР”

ВАЖНО!!! 

На вниманието на стопаните, желаещи да отглеждат селскостопански животни в лични стопанства – „ЗАДЕН ДВОР”

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233