Новини

Размер на шрифта: A A A

Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfНа основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19

ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

pdfОтносно: Разгласяването на информация за положителни проби за COVID-19.

Кампания по набиране на доброволци

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

Заповеди № РД-01-138 и № РД-01-139 / 19.03.2020г. на министъра на здравеопазването

Със Заповед № РД-01-139 /19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124 /13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131 /17.03.2020г. като се създава нова точка 1а.

Мерки за намаляване на контактите с потребителите на ВиК услугите във връзка с COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, предприетите от Правителството мерки за защита от вируса и обявеното извънредно положение на територията на страната ВиК Оператор - гр. Пловдив Ви уведомява, че грижата за клиентите и доставката на ВиК услугите е първостепенно задължение на дружеството, което осигурява адекватни условия за поддържане на личната и обществената хигиена, както и задоволяване на производствените нужди на фирмите, общинската и държавна администрация и публичния сектор на стопанството.

Горещ телефон за подаване на сигнали за струпване на граждани на обществени места:

Горещ телефон за подаване на сигнали за струпване на граждани на обществени места:

От 17.03.2020г. до второ нареждане да се създаде МОБИЛЕН ЕКИП за социална взаимопомощ на гражданите със следните правомощия:

ЗАПОВЕД № РД-15-168 / 17.03.2020г. На основание чл. 44, ал.1,т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение на Народното събрание за обяване на извънредно положение (Обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020г.)

pdfИзтегли

РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ПЪРВОМАЙ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Във връзка с писмо от заместник-министър председателя по икономическа и демографска политика Марияна Николова до ръководителите на държавни ведомства, бюджетни институции, кметове на общини, райони и областни управители, както и наложените ограничения за достъп

Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

Заповед № РД-15-158 / 16.03.2020г. На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2и ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

Заповед № РД-15-158 / 16.03.2020г. На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2и ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.65, ал.1, т.З от Закон за защита при бедствия , чл.63, ал 1 ал 4 и ал.5 от Закон за здравето,

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ / Относно: Изпълнение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ / Относно: Изпълнение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. за въвеждане на извънредно положение в Република България и обявеното Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание

Нова променена заповед на Министъра на здравеопазването и решение № РД-20-41/14.03.2020 г. на Областен кризисен щаб

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър e направил промени в текстовете на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233