Новини

Размер на шрифта: A A A

Заповед №РД-20-119/12.08.2020г. на Областен кризисен щаб и във връзка със задълбочаваща се епидемична обстановка в област Пловдив

pdfСъгласно Заповед №РД-20-119/12.08.2020г. на Областен кризисен щаб и във връзка със задълбочаваща се епидемична обстановка в област Пловдив, при предстоящи масови мероприятия с публичен характер (футболни срещи, концерти, сценични прояви и др.) е задължително носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г.

pdfНа основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредба за условията н реда за съставяне иа тригодишни бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай, председателят на Общински съвет на община Първомай, кани жителите на общината на публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

pdfПриложение 1 – Държавни приходи – Отчет към 31.12.2019г.

pdfПриложение 2 – Държавни разходи – Отчет към 31.12.2019г.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2019 г. – Отчет към 31.12.2019г.

ЗАПОВЕД № РД-01-452/04.08.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И ЛЮБИТЕЛИ НА ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА МУЗИКА И ПЕСЕН!

Съгласно Културния календар на Община Първомай, на 10, 11 и 12 септември 2020 г. бе предвидено да се проведе XXII Празник на тракийската народна музика и песен „Първомай 2020”, заедно с традиционния есенен първомайски панаир.

ЗАПОВЕД № РД-01-447/31.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЕДИ № РД-01-402 ДО № РД-01-405 ОТ 15.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfЗаповед № РД-01-402 от 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-403 от 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД № РД-01-399/12.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfНа основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 на Министъра на здравеопазването

pdfМинистъра на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-393/09.07.2020 съгласно, която считано от утре, 10 юли, не се разрешават посещенията на закрито в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения.

Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната

pdfЗАПОВЕД № -04-11-62 ОТ 06.07.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Поздравителен адрес на Кмета на община Първомай към зрелостниците от Випуск – 2020г.

pdfПоздравителен адрес на Кмета на община Първомай към зрелостниците от Випуск – 2020г.

29-ти юни - Ден на безопасността на движението по пътищата

29-ти юни е Ден на безопасността на движението по пътищата. Правителството го обяви със специално решение. Идеята е да се популяризира темата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании.

От 22.06.2020г., носенето на предпазна маска е задължително на всички закрити обществени места

ЗАПОВЕДИ № РД-01-353 ОТ 22.06.2020 Г. И № РД-01-354 ОТ 22.06.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

pdfЗАПОВЕД № РД-01-354 ОТ 22.06.2020 Г.

pdfЗАПОВЕД № РД-01-353 ОТ 22.06.2020 Г.

Носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата - кърпа, шал, шлем - е задължително на всички закрити обществени места, става ясно от заповед на здравния министър. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения.

Всички спортни мероприятия могат да се провеждат пред публика при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор при условията, посочени по-горе.

Правилото за до 50% заетост от общия капацитет на местата важи и за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, за провеждането на културни и развлекателни мероприятия на закрито и открито, за дискотеките и нощните заведения, както и за сватби, балове други масови събирания.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233