Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

Те са резултат от обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

pdfЗаповед № РД-01-265 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-264 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването