pdfЗаповед № РД-01-259 / 11.05.2020 г.: Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.

pdfЗаповед № РД-01-256 / 11.05.2020 г.:Разрешават се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Заповедта позволява провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки.Допускат се и посещения на кина,  като допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет.