pdfНа основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал. 4  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия , чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закон за здравето, Заповед №РД-01-122/11.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, постановена във връзка с регистрирани случаи на Коронавирус  2019 – nCov (COVID-2019) на територията на страната,

Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, постановена във връзка с усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 на територията на страната,  Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020г. и Заповед № РД-01-143 / 20.03.2020г., и двете на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръки на Националния оперативен щаб, Решение № РД-20-41 / 14.03.2020г. на Областен кризисен щаб на Област Пловдив и препоръки на Общинския съвет по сигурността, както и с цел недопускане и ограничаване разпространението на COVID-2019  на територията на община Първомай