УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

    Обръщам към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.

     Вече имаме сформиран Мобилен екип за социална взаимопомощ на гражданите, който при заявена нужда ще се отзове и ще помогне на хората от най-рисковите  и уязвими групи, но Вашето съдействие ще бъде от изключително значение в тази кризисна ситуация.

     Вероятно от доброволна помощ ще се нуждаят и българските лекари и медицински персонал, служителите от Регионалните здравни инспекции и органите на реда, които поемат най-тежките случаи с риск за своя живот.

    Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: sekretar_parv@abv.bg или позвънете на телефони: 0876939111; 0336 6 44 95. Важно е да посочите Вашите три имена, професионални умения и телефон за връзка.

    За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.

    В момент на кризи ние неведнъж сме доказвали, че можем да бъдем единни и да си помагаме взаимно. Сигурен съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим с епидемията, която променя живота на целия свят.

 

БЛАГОДАРЯ НА ВСЕКИ, 

КОЙТО Е ГОТОВ ДА УЧАСТВА В  ТАЗИ ХУМАННА МИСИЯ!

                                                                                                                                             

      НИКОЛАЙ МИТКОВ

      Кмет на Община Първомай