Със Заповед № РД-01-139 /19.03.2020г. министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124 /13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131 /17.03.2020г. като се създава нова точка 1а.

Със Заповед № РД-01-138 /19.03.2020г.  се въвеждат ограничения:

pdfЗаповед № РД-01-139 / 19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

pdfЗаповед № РД-01-138 / 19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването