ЗАПОВЕД № РД-15-168 / 17.03.2020г. На основание чл. 44, ал.1,т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение на Народното събрание за обяване на извънредно положение (Обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020г.)

pdfИзтегли


ЗАПОВЕД № РД-15-167 / 17.03.2020г. На основание чл.44, ал,1, т. 1 и т.4, ал.2 и ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.65, ал.1, т.З от Закон за защита при бедствия , чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закон за здравето, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, постановена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 на територията на страната, Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение №РД-20-41/14,03.2020г. на Областен кризисен щаб, предприемам следните допълнителни противоепидемични мерки. Работни екипи по населените места на територията на Община Първомай за проверка спазване на мерките по ЗАПОВЕД №РС-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, РЕШЕНИЕ №РД-20-41/14.03.2020 г. на Областен кризисен щаб и ЗАПОВЕД № РД-15-158 /16.03.2020 г. на Кмета на община Първомай, както следва:

pdfИзтегли