На 28 Февруари 2020г. в Арт-клуб „Муза” се проведе Общото събрание на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий-1894г.- гр. Първомай” З.ч.д. Иван Караславов представи Финансов отчет на читалището за 2019г. Бе приет Бюджет на читалището за 2020г. Гласуван бе и размерът на членския внос за 2020г.

На 1 март отбелязваме Деня на самодееца и любителското художествено творчество.  На този ден празнуват хората, които намират време, отдават сили и упорито работят за запазване на българските традиции, култура и дух.

Във втората част на вечерта  за 45 –ти пореден път  в нашето читалище бе отбелязан Денят на самодееца. Празника  уважиха кметът на  община Първомай Николай Митков и заместник-кметът Радослава Ставрева. Г-н Митков поздрави самодейците и им благодари  за сърцатостта и всеотдайността. Всеки самодеен колектив се представи с изпълнение-изненада. Щатните служители по традиция бяха подготвили томбола за присъстващите. Вечерта премина с много усмивки и добро настроение.

Едно огромно "БЛАГОДАРЯ" към всички ВАС , УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ !
Продължавайте да пълните залите и да радвате Вашата публика!

ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ” ОБЩО СЪБРАНИЕ И ПРАЗНИК НА САМОДЕЕЦА В ОБРАЗЦОВО„НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1894Г. ГР. ПЪРВОМАЙ”