Уважаеми граждани,

през настоящата година предстои близо 220 000 души от различни населени места на територията на ОДМВР - Пловдив да подменят своите лични документи-в това число лични карти, свидетелства за управление на МПС и паспорти.

Във връзка с нормалното протичане на процеса и избягването на струпвания ви уведомяваме, че хората на които смяната предстои, могат да я направят и преди изтичане срока на валидност на техните документи. Заявленията за подмяна могат да се подават в сектор “Български документи за самоличност” на ул. “Волга” №70, град Пловдив и звената за български документи в тринадесетте районни управления на територията на областта. Улеснение е и възможността, която имат заявителите с постоянен адрес на територията на област Пловдив, а именно- да направят това в предпочетено от тях районно полицейско управление, без значение от постоянния им адрес.

Директор ОДМВР-Пловдив

СТ.КОМИСАР: Йордан Рогачев