Поканени да представят  своето производство са: Винарна  „ЗААРА УАЙН” ООД с. Главан, Винарна „ARON WINERY” гр. Пловдив,

Винарна „ЗАГРЕЙ” АД гр.Първомай, ”ШАТО РОГОШЕВ” ООД  гр. Чирпан, ЕМАНУИЛ ЗАПРЯНОВ- производител на яйца от пъдпъдъци с. Виница, Козеферма „ХАЛАЛИЦА” с. Искра, фирма „ВКУСЕН ХЛЯБ” ЕООД с. Виница и фирма „ТОМИКА-МЕТАЛ” АД гр. Пловдив. pdfРегламент